Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6453 | รายที่ 6455 | รายที่ 6456 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6455 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 49 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
9 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัว ภรรยา(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6078) ลูกชาย(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6081) ไปทุ่งนา
10 -13 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยอยู่บ้าน ไปทุ่งนา
14 สิงหาคม 2564 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปบ้านญาติในหมู่บ้านเดียวกัน ใช้เวลา 10 นาที ไม่สวมหน้ากากอนามัย
15 สิงหาคม 2564 18.00 น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งผลจากหลานชาย (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 5626) ว่าติดเชื้อโควิด19
16 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
17 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยได้รับแจ้งผลว่าลูกชายติดเชื้อโควิด19 (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6081)
18 สิงหาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด19 ที่โรงพยาบาลกมลาไสย
19 สิงหาคม 2564 09.00 น. ผู้ป่วยได้รับการแจ้งผลว่าไม่พบเชื้อโควิด19
20 สิงหาคม 2564 11.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ ปวดตามร่างกาย มีไข้
21 สิงหาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด19 ที่โรงพยาบาลกมลาไสย รอบ 2 เนื่องจากผู้ป่วยเริ่มมีอาการป่วย
21 สิงหาคม 2564 18.00 น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด19 ว่าพบเชื้อ
21 สิงหาคม 2564 18.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา (Admit) ที่โรงพยาบาลกมลาไสย
22 สิงหาคม 2564 13.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจยืนยันเชื้อโควิด19 ที่โรงพยาบาลกมลาไสย
23 สิงหาคม 2564 11.30 น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งผลการตรวจยืนยัน พบ เชื้อโควิด19 (SAR-CoV2)
23 สิงหาคม 2564 14.00 น. ผู้ป่วยย้ายเข้าไปรักษา(Admit) ที่ตึกผู้ป่วยโควิด19 โรงพยาบาลกมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น