Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6508 | รายที่ 6509 | รายที่ 6510 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 6509 ห้วยผึ้ง

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 34 ปี - เดือน ภูมิลำเนาอำเภอห้วยผึ้ง ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท อำเภอ/เขตบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 20/08/2564
ด้วยอาการ : ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดกับสามีซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
22 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
23 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว Local Quarantine (โรงแรมกิ่งหอม อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์) จังหวัดกาฬสินธุ์
24 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น