Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6510 | รายที่ 6511 | รายที่ 6512 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 6511 ห้วยผึ้ง

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 1 ปี 6 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอห้วยผึ้ง ประกอบอาชีพ เด็กในปกครอง อำเภอ/เขตกทม. จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 24/08/2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ แต่ตรวจพบเชื้อ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ รายที่ 6439 เป็นหลานของผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ด้วยกันและเดินทางกลับจากกรุงเทพฯดัวยรถคันเดียวกัน เข้ากักตัวที่เดียวกันแต่ไม่มีอาการป่วย ผลตรวจ ATK เป็นลบ ทั้ง 2 คน แต่ยาย( ผู้ป่วยยืนยัน รายที 6439 )ทำ RT-PCR เนื่องจากมีอาการป่วยและทราบผลตอนเช้าวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ว่าผลเป็นบวก จึงนัดหลาน ตรวจ RT -PCR บ่ายวันที่ 23 สิงหาคม 2564 รอผลตรวจ RT - PCR ได้นำหลานกลับมากักตัวต่อที่บ้านให้ แม่และตาทวดของเด็กดูแลต่อที่บ้านเพื่อรอผล RT - PCR ทราบผลตอนเช้าวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นำเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยผึ้ง เคสนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย คือ แม่ กับ ตาทวด แนะนำกักตรวจ 14 วัน และส่งครวจหาเชื้อในระหว่างกักตัว 14 วัน 2 ครั้ง
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
21 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
24 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว LQ เทศบาลตำบลคำบง จังหวัดกาฬสินธุ์
24 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น