Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6523 | รายที่ 6524 | รายที่ 6525 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 6524 ห้วยเม็ก

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 28 ปี 4 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอห้วยเม็ก ประกอบอาชีพ พนักงานขนส่งสินค้า อำเภอ/เขตอ.เมือง จังหวัด ปทุมธานี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 17/08/2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง ทำงานอยู่ในเขตที่มีการระบาดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
21 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
24 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว โรงเรียนทรายมูลพิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น