Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6536 | รายที่ 6537 | รายที่ 6538 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 6537 กุฉินารายณ์

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 36 ปี - เดือน ภูมิลำเนาอำเภอกุฉินารายณ์ ประกอบอาชีพ แม่บ้าน อำเภอ/เขตธนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 22/08/2564
ด้วยอาการ : มีอาการระบบทางเดินหายใจ O2 Sat 99%
โรคประจำตัว : ไม่มี
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
19 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
23 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ จังหวัดกาฬสินธุ์
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น