Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6554 | รายที่ 6555 | รายที่ 6556 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6555 นาคู

เพศ หญิง อายุ 70 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ ครั่นเนื้อครั่นตัว
โรคประจำตัว : เบาหวาน ความดัน ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
9 สิงหาคม 2564 06.00-10.00 พักอาศัยอยู่บ้าน ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับสามี (CF6368)
9 สิงหาคม 2564 10.00-10.30 ลูกสาว (CF5857) เอาหน่อไม้มาให้ที่บ้าน นั่นแกะหน่อไม้ และสนทนาร่วมกัน
9 สิงหาคม 2564 11.30-00.00 พักอาศัยอยู่บ้าน ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับสามี (CF6368)
10 สิงหาคม 2564 06.00-08.30 พักอาศัยอยู่บ้าน ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับสามี (CF6368)
10 สิงหาคม 2564 08.30-12.00 ไปเถียงนา ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับสามี (CF6368)
10 สิงหาคม 2564 12.00-00.00 พักอาศัยอยู่บ้าน ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับสามี (CF6368)
11 สิงหาคม 2564 06.00-08.30 พักอาศัยอยู่บ้าน ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับสามี (CF6368)
11 สิงหาคม 2564 08.30-12.00 ไปเถียงนา ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับสามี (CF6368)
11 สิงหาคม 2564 12.00-00.00 พักอาศัยอยู่บ้าน ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับสามี (CF6368)
12 สิงหาคม 2564 06.00-10.00 พักอาศัยอยู่บ้าน ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับสามี (CF6368)
12 สิงหาคม 2564 10.00-10.30 ลูกสาว (CF5857) เอาหน่อไม้มาให้ที่บ้าน นั่นแกะหน่อไม้ และสนทนาร่วมกัน
12 สิงหาคม 2564 12.00-00.00 พักอาศัยอยู่บ้าน ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับสามี (CF6368)
13 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน พักอาศัยอยู่บ้าน ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับสามี (CF6368)
14 สิงหาคม 2564 06.00-08.30 พักอาศัยอยู่บ้าน ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับสามี (CF6368)
14 สิงหาคม 2564 08.30-12.00 ลูกสาว (CF5857) เอาหน่อไม้มาให้ที่บ้าน นั่นแกะหน่อไม้ และสนทนาร่วมกัน
14 สิงหาคม 2564 12.00-00.00 พักอาศัยอยู่บ้าน ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับสามี (CF6368)
15 สิงหาคม 2564 06.00-08.30 พักอาศัยอยู่บ้าน ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับสามี (CF6368)
15 สิงหาคม 2564 08.30-12.00 ลูกสาว (CF5857) เอาหน่อไม้มาให้ที่บ้าน นั่นแกะหน่อไม้ และสนทนาร่วมกัน
15 สิงหาคม 2564 12.00-00.00 พักอาศัยอยู่บ้าน ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับสามี (CF6368)
16 สิงหาคม 2564 06.00-10.00 พักอาศัยอยู่บ้าน ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับสามี (CF6368)
16 สิงหาคม 2564 10.00-12.00 ได้รับแจ้งว่า หลานชาย(CF5854) ติดเชื้อCOVID-19 จึงเดินทางไปตรวจ COVID-19 ที่โรงพยาบาลนาคู ร่วมกับสามี (CF6368)เพื่อตรวจ ATK ผล Negative
16 สิงหาคม 2564 12.00 -00.00 กักตัวอยู่บ้าน ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับสามี (CF6368)
17-20 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน กักตัวอยู่บ้าน ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับสามี (CF6368)
21 สิงหาคม 2564 06.00-08.00 กักตัวอยู่บ้าน ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กับสามี (CF6368)
21 สิงหาคม 2564 08.30 -12.00 สามี(CF6368)ขับรถกระบะส่วนตัว พาไป รับการตรวจCOVID-19 ที่รพ.นาคู ผลตรวจสามี Positive ส่วนผลตรวจตนเอง Negative
21 สิงหาคม 2564 12.00-12.30 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข็นรถ/พยุงพาไปทำภารกิจส่วนตัวที่ห้องน้ำ ขณะนั้นมีการไอ จาม รดเจ้าหน้าที่ (ตนเองสวมหน้ากากผ้า)
21 สิงหาคม 2564 13.00 ญาติขับรถมารับกลับไปกักตัวที่บ้าน
22 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน กักตัวอยู่บ้าน ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
23 สิงหาคม 2564 15.00 น. กักตัวอยู่บ้าน ม.9 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ เริ่มมีอาการปวดกล้ามเนื้อ ครั่นเนื้อครั่วตัว ไอ
23 สิงหาคม 2564 15.30 น. เจ้าหน้าที่รพ.นาคู ออกมา ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุกให้ที่บ้าน ทั้งวิธีการ ATK และ RT PCR ผลATK positive
23 สิงหาคม 2564 17.00 น. เข้ารับการรักษาที่รพ.นาคู ผล RT PCR ยืนยันพบเชื้อCOVID-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น