Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6557 | รายที่ 6558 | รายที่ 6562 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6558 สหัสขันธ์

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบล- อำเภอสหัสขันธ์ อาชีพ บุคลากรทางการแพทย์ จพ.ทันตสาธารณสุข ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ซักประวัติผู้รับบริการตรวจคัดกรองโควิด โรงพยาบาลสหัสขันธ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13 สิงหาคม 2564 09.30 - 12.00 น. เข้าร่วมจุดซักประวัติผู้มารับบริการตรวจคัดกรองโควิด19 ที่ลานจอดรถ โรงพยาบาลสหัสขันธ์ (ใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน)
14 สิงหาคม 2564 16.00 น. เดินทางกลับบ้านที่ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
15 สิงหาคม 2564 17.00 น.- 18.00 น. เดินทางกลับบ้านที่ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ แวะเติมน้ำมัน ไม่ได้ลงจากรถ ใส่หน้ากากตลอดเวลา
16 สิงหาคม 2564 09.00 น.- 12.00 น. เข้าร่วมจุดซักประวัติผู้มารับบริการตรวจคัดกรองโควิด ที่ลานจอดรถ โรงพยาบาลสหัสขันธ์ (ใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน)
17 สิงหาคม 2564 - 19 สิงหาคม 2564 08.00 น.- 17.00 น. ไปทำงานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคำลือชา ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
20 สิงหาคม 2564 09.00 น. เข้าร่วมจุดซักประวัติผู้มารับบริการตรวจคัดกรองโควิด ที่ลานจอดรถ โรงพยาบาลสหัสขันธ์ (ใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน)
20 สิงหาคม 2564 09.30 น. ปฐมพยาบาลผู้มารับบริการเนื่องจากมีอาการวิงเวียนศีรษะ หกล้ม พัดวีให้คนไข้ ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที (ภายหลังผลการตรวจพบเชื้อโควิดรายที่ 6250)
20 สิงหาคม 2564 18.00 น. รับแจ้งจาก SRRT รพ.สหัสขันธ์ ว่าผู้ป่วยเคสที่สัมผัสมีผล ATK positive จึงแยกกักตัวกับครอบครัว
21-22 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้านพัก แยกห้องนอน แยกอาหารการกิน รอมาตรวจคัดกรองโควิด19 ตามนัด
23 สิงหาคม 2564 09.30 น.- 10.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด 19 โดยวิธี ATK และ RT-PCR ที่ รพ.สหัสขันธ์ ตรวจเสร็จแล้วกลับไปกักตัวต่อที่บ้านพัก
23 สิงหาคม 2564 23.00 น.- 00.00 น. รับแจ้งจาก SRRT รพ.สหัสขันธ์ พบ ติดเชื้อโควิด19 รอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสหัสขันธ์
24 สิงหาคม 2564 10.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสหัสขันธ์ มารับเข้ารับการรักษาที่ตึกผู้ป่วยใน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น