Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6596 | รายที่ 6597 | รายที่ 6602 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6597 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 65 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 21 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอมีเสมหะ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
6 สิงหาคม 2564 08.30-12.30 น. มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงเรียนยางตลาด
7-14 สิงหาคม 2564 ทุกวัน -อยู่บ้านเลี้ยงหลาน อยู่กับครอบครัว 5 คน ไปร้านค้าในชุมชนบ้างบางวัน ไปทุ่งนา สวมหน้ากากตลอดเวลา
15 สิงหาคม 2564 17.00 น. -ผู้ป่วยไปหาเพื่อนพูดคุยกับเพื่อนที่บ้าน ทั้งหมด 6 คน สวมหน้ากากอนามัยบางคน
16 สิงหาคม 2564 08.00-12.00 น. -ผู้ป่วยไปหาเพื่อนคุยกับเพื่อนทั้งหมด 7 คน สวมหน้ากาก
17-18 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า -ผู้ป่วยไปหาเพื่อนคุยกับเพื่อนทั้งหมด 7 คน สวมหน้ากาก
19 สิงหาคม 2564 ช่วงเย็น -ไปพบเพื่อนที่กลับจากพื้นที่เสี่ยง(กักตัวครบ14วันแล้ว) นั่งคุยกันทั้งหมด 4คน
21 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า -ไปบ้านญาติที่บ้านคำไฮ ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด นั่งคุยกัน
21 สิงหาคม 2564 18.00 น. -ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ ปวดเมื่อยตามตัว
22-23 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยมีอาการไข้สูง ปวดตามตัว อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
24 สิงหาคม 2564 08.00 น. -ผู้ป่วยจึงไปพบแพทย์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ยางตลาด
25 สิงหาคม 2564 09.00 น. -รพ.ยางตลาด รายงานผลพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น