Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6597 | รายที่ 6602 | รายที่ 6603 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 6602 กุฉินารายณ์

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 26 ปี 11 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอกุฉินารายณ์ ประกอบอาชีพ พนง.บริษัทเดลต้าอิลคทรอนิกส์ อำเภอ/เขตเมือง จังหวัด สมุทรปราการ เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 14/08/2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
24 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
20 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางนา5
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ จังหวัดกาฬสินธุ์
25 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น