Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6608 | รายที่ 6609 | รายที่ 6610 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6609 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
3 สิงหาคม 2564 07.00 น. ทางไปเยี่ยมญาติ ที่อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมกับแม่และป้า
4 สิงหาคม 2564 11.00 น. เดินทางไปสถานีตำรวจภูธรอำเภอฆ้องชัย เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
5 สิงหาคม 2564 17.40 น. เดินทางไปตลาดหนองแปน อ.กมลาไสย เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
6 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน
7 สิงหาคม 2564 17.00 น. ทำฟันที่คลินิกฟัน จ.มหาสารคาม เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อม(น้องสาว มีประวัติไปเรียนที่ จ.มหาสารคาม อาศัยอยู่ที่หอพัก)
7 สิงหาคม 2564 17.40 น. แวะซื้อบะหมี่ที่ร้าน ท่าขอนยาง จ.มหาสารคาม
8-10 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน
11 สิงหาคม 2564 16.00 น. ไปรับแม่ที่ รพ.กาฬสินธุ์ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมกับแม่ และน้องสาว (น้องสาว มีประวัติไปเรียนที่ จ.มหาสารคาม อาศัยอยู่ที่หอพัก)
12 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน
13 สิงหาคม 2564 07.00 น. เทรนงานที่ตึกทรู จ.ขอนแก่น
13 สิงหาคม 2564 19.00 น. ไปทานข้าวที่ตลาดต้นตาล เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมเพื่อน 1 คน (เพื่อน มีประวัติเดินทางมาจากจังหวัด นครปฐม วันที่ 27 ก.ค. 64 และกักตัว 14 ที่อำเภอมัญจาคีรี หลังจากนั้นเริ่มมาเทรนงานที่ตึกทรู วันที่13 ส.ค. 2564)
14 สิงหาคม 2564 11.00 น. เดินทางไปส่งเพื่อนที่อำเภอมัญจาคีรี แวะซื้อกับข้าว กินข้าวร่วมกับเพื่อนที่บ้านเพื่อน เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมเพื่อน 1 คน
14 สิงหาคม 2564 14.00 น. เดินทางกลับบ้านที่ ตำบลโคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
15 สิงหาคม 2564 07.00 น. - 18.30 น. พักอาศัยที่บ้าน
15 สิงหาคม 2564 18.30 น. เดินทางไปที่หอพัก จ.ขอนแก่น เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว พักร่วมกับเพื่อน 1 คน
16 สิงหาคม 2564 08.00 น. เทรนงานที่ตึกทรู จ.ขอนแก่น
16 สิงหาคม 2564 19.00 น. ทานข้าวร้านใกล้ๆตึกทรู ร่วมกับเพื่อน 1 คน และกลับหอพัก
17 สิงหาคม 2564 07.00 น. เดินทางกลับบ้านที่ ตำบลโคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว (เริ่มป่วย มีอาการเจ็บคอ)
17 สิงหาคม 2564 11.30 น. เดินทางไปที่ สภ.กมลาไสย เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมกับแม่
17 สิงหาคม 2564 18.00 น. เดินทางไปที่หอพัก จ.ขอนแก่น เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว พักร่วมกับเพื่อน 1 คน
18 สิงหาคม 2564 08.00 น. เทรนงานที่ตึกทรู จ.ขอนแก่น
18 สิงหาคม 2564 19.00 น. ไปทานข้าวที่ตลาดต้นตาล เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมเพื่อน 1 คน
19 สิงหาคม 2564 08.00 น. เทรนงานที่ตึกทรู จ.ขอนแก่น
19 สิงหาคม 2564 18.30 น. ขับรถไปส่งเพื่อนที่ บขส. จ.ขอนแก่น
19 สิงหาคม 2564 19.00 น. เดินทางกลับบ้านที่ ตำบลโคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
20-21 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้านและเทรนงานออนไลน์
22 สิงหาคม 2564 11.00 น. เดินทางไปรับขนมที่ร้อยเอ็ด ด้วยรถยนต์ส่วนตัว คนเดียว ระหว่างรอรับขนมนัดเจอเพื่อนที่ร้านกาแฟ แล้วได้นั่งรถไปร้านสะดวกซื้อด้วยกันประมาณ 15 นาที
22 สิงหาคม 2564 13.30 น. เดินทางกลับบ้านเพื่อนำขนมมาส่งตามออเดอร์เพื่อนสั่ง ที่อ.ฆ้องชัยและอ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
22 สิงหาคม 2564 17.00 น. เดินทางไปตลาดหนองแปน อ.กมลาไสย เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
23 สิงหาคม 2564 08.00 น. - 12.00 น. เทรนงานออนไลน์ที่บ้าน
23 สิงหาคม 2564 12.00 น. - 13.00 น. เดินทางไปสระผมที่ร้าน บ้านสะอาด หมู่ 2 ตำบลโคกสะอาด อ.ฆ้องชัย
23 สิงหาคม 2564 13.00 น. รู้สึกปวดหัวเลยตัดสินใจไปหาหมอที่ รพ.กาฬสินธุ์ - ธนบุรี ผลตรวจ ATK Positive
23 สิงหาคม 2564 15.00 น. เข้ารับการกักตัวที่บ้าน (home quarantine)
24 สิงหาคม 2564 10.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.ฆ้องชัย
25 สิงหาคม 2564 09.00 น. รับแจ้งผลตรวจพบ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
25 สิงหาคม 2564 11.00 น. เข้ารับการรักษา ที่ รพ.ฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น