Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6652 | รายที่ 6654 | รายที่ 6655 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6654 สหัสขันธ์

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ อาชีพ รับจ้างก่อสร้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 18 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง 14 วัน ไม่มีประวัติ เดินทางไปจังหวัดเสี่ยงควบคุมสูงสุด และไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ส.ค. 64 – 17 ส.ค.64 07.00 น. เดินทางพร้อมสามีไปทำงานที่ไซต์งานก่อสร้างตึกพิเศษสงฆ์อาพาธ ที่โรงพยาบาลสหัสขันธ์
1 ส.ค. 64 – 17 ส.ค.64 17.00น. หลังเลิกงานบางวัน แวะซื้อวัตถุดิบทำอาหารที่ตลาดโนนบุรี สามีลงคนเดียว ผู้ป่วยนั่งรอบนรถ
18 ส.ค. 2564 07.00 น. เดินทางพร้อมสามีไปทำงานที่ไซต์งานก่อสร้างตึกพิเศษสงฆ์อาพาธ ที่โรงพยาบาลสหัสขันธ์
18 ส.ค. 2564 14.00 น. ญาติที่ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง มาดูหน้างานก่อสร้าง และนำแกงตุ่นมาฝากให้รับประทาน
18 ส.ค. 2564 17.00 น. เริ่มมีอาการปวดศีรษะ เจ็บคอ ไอเล็กน้อย เนื่องจากคิดว่าแพ้อาหารแกงตุ่น
19ส.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน นอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านพัก สามีออกไปทำงานที่ไซต์งานก่อสร้างคนเดียว
20 ส.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน นอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านพัก สามีออกไปทำงานที่ไซต์งานก่อสร้างคนเดียว
20 ส.ค. 2564 17.00 น. อาการไม่ดีขึ้น สามีจึงพาไปคลีนิกแห่งหนึ่งในตัวอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
21 ส.ค.2564 09.00 น. อาการไม่ดีขึ้น สามีจึงพาไปรักษาคลีนิกแห่งหนึ่งในตัวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
22 ส.ค.2564 07.00 น.-17.00 น. อาการดีขึ้น ผู้ป่วยเดินทางพร้อมสามีไปทำงานที่ไซต์งานก่อสร้างตึกพิเศษสงฆ์อาพาธ ที่โรงพยาบาลสหัสขันธ์ ร่วมรับประทานอาการกับเพื่อร่วมงาน กลับบ้านตอนเย็น เริ่มมีอาการมีไข้ต่ำๆ ปวดศีรษะ
23 ส.ค.2564 ตลอดทั้งวัน มีไข้ต่ำๆ ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ นอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านพัก สามีออกไปทำงานที่ไซต์งานก่อสร้างคนเดียว
24 ส.ค.2564 07.00 น. นอนรักษาตัวอยู่ที่บ้าน สามีออกไปทำงานที่ไซต์งานก่อสร้างคนเดียว
24 ส.ค.2564 ตลอดทั้งวัน นอนรักษาตัวอยู่ที่บ้าน สามีออกไปทำงานที่ไซต์งานก่อสร้างคนเดียว
24 ส.ค.2564 17.00 น. สามีรับไปตรวจรักษาที่คลีนิกแห่งหนึ่งในเขตอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ และตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี ATK ผล Positive จึงแนะนำให้มาติดต่อโรงพยาบาลสหัสขันธ์
24 ส.ค.2564 19.30 น. โทรแจ้งรายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาโรงพยาบาลสหัสขันธ์ เพื่อนัดหมายเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด19
25 ส.ค.2564 10.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด ด้วยวิธี RT– PCR กลับไปรอฟังผลที่บ้านพัก
25 ส.ค.2564 21.30 น. เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาโรงพยาบาลสหัสขันธ์ โทรแจ้งผลการตรวจ พบเชื้อโควิด19
26 ส.ค.2564 09.30 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น