Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6654 | รายที่ 6655 | รายที่ 6657 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6655 ดอนจาน

เพศ ชาย อายุ 22 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นรับรสไม่ได้
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยืนทีมช่างภาพ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10 - 18 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่หอพักเมธาวี หมู่ 8 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
10 - 18 สิงหาคม 2564 12.00 น. ผู้ป่วยเรียนออนไลน์ และนั่งทำโปรเจคอยู่หอพัก ร่วมกับเพื่อน 7-8 คน โดยออกไปซื้อของที่ 7-11 แถวหอพักบ้างเป็นบางวัน
19 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่หอพักเมธาวี หมู่ 8 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
19 สิงหาคม 2564 14.30 - 17.30 น. ผู้ป่วยเดินทางออกจากหอพักเพื่อกลับภูมิลำเนาที่บ้านพัก หมู่ 2 ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรถยนต์ส่วนตัว
19 สิงหาคม 2564 17.30 -18.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปช่วยงานถ่าย MV กับเพื่อนช่างภาพ 3 คน ที่ถนนสี่เลน แถววัดภูกุ้มข้าว อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรถยนต์ส่วนตัว แล้วกลับบ้าน
19 สิงหาคม 2564 21.00 – 24.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปช่วยทีมกู้ภัย ดำน้ำค้นหาผู้จมน้ำที่สะพานเทพสุดา แล้วเดินทางกลับบ้าน โดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมกับเพื่อน รวม 6 คน
20 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพัก หมู่ 2 ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกับแม่ และเริ่มมีอาการเจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ
21 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพัก หมู่ 2 ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกับแม่
21 สิงหาคม 2564 09.30 – 09.50 น. ผู้ป่วยไปตัดผมที่ร้านตัดผมชายมินบาร์เบอร์ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วกลับบ้านนาเลา
21 สิงหาคม 2564 22.00 – 23.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปส่งของไปให้น้องขายที่ถนนสี่เลนส์ตัดใหม่(กุฉินารายณ์ -กาฬสินธุ์) ซึ่งมีการจัดกิจกรรมแข่งรถ ผู้ร่วมงานมากกว่า 100 คน แล้วเดินทางกลับบ้าน
22 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพัก หมู่ 2 ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกับแม่
22 สิงหาคม 2564 08.00 -12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปหาดแม่ยาง เขื่อนลำปาว โดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมกับเพื่อน อีก 2 คน แล้วกลับบ้าน
22 สิงหาคม 2564 16.00 -19.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไป จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับพี่ โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อไปรับอุปกรณ์ช่างมาจำหน่าย
22 สิงหาคม 2564 19.00 – 20.00 น. ผู้ป่วยเดินทางถึง จังหวัดอุบลราชธานี แวะจอดรถข้างทางรับอุปกรณ์ช่างบริเวณถนนอำเภอเมือง แล้วเดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านชาบู (จำชื่อร้านไม่ได้) พร้อมกับพี่ แล้วกลับที่พัก โรงแรมบีทู อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และเริ่มมีอาการไข้ หนาวสั่น
23 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยพักอยู่โรงแรมบีทู ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
23 สิงหาคม 2564 12.00 - 16.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านพักหมู่ 2 ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกับพี่ โดยรถยนต์ส่วนตัว
24 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพัก หมู่ 2 ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกับแม่
24 สิงหาคม 2564 07.30 - 09.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปส่งพ่อขึ้นรถเพื่อเดินทางไปกทม.ที่สี่แยกไฟแดง อำเภอยางตลาด พร้อมกับแม่ แล้วกลับบ้าน
24 สิงหาคม 2564 16.40 น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งว่ามีทีมช่างภาพ ตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19 โดยวิธี ATK
24 สิงหาคม 2564 17.40 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อชุดตรวจ ATK ที่ร้านอำนวยเภสัช อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วเดินทางไปตรวจเองที่บ้านพี่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลพบสารพันธุกรรม COVID-19
24 สิงหาคม 2564 19.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปกักตัวที่ทุ่งนา หมู่ 3 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัว และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลดอนจาน
25 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยกักตัวที่ทุ่งนา หมู่ 3 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ และมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น และลิ้นรับรสไม่ได้
25 สิงหาคม 2564 09.30 - 10.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ที่โรงพยาบาลดอนจาน ด้วยวิธี RT-PCR แล้วกลับที่กักตัว รอฟังผล
26 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยกักตัวอยู่ทุ่งนาหมู่ 3 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
26 สิงหาคม 2564 09.30 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19 และผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น