Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6663 | รายที่ 6665 | รายที่ 6666 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 6665 ยางตลาด

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 40 ปี ภูมิลำเนาอำเภอยางตลาด ประกอบอาชีพ ค้าขาย อำเภอ/เขตพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 19/08/2564
ด้วยอาการ : ไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : -
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
24 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
25 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว วัดสุธรรมาราม จังหวัดกาฬสินธุ์
25 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น