Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6680 | รายที่ 6681 | รายที่ 6682 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 6681 กุฉินารายณ์

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 57 ปี - เดือน ภูมิลำเนาอำเภอกุฉินารายณ์ ประกอบอาชีพ พนังานรักษาความปลอดภัย อำเภอ/เขตคลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 22/08/2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
26 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
22 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลนวมินทร์ 1
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว โรงเรียนโนนคำวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์
26 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น