Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6696 | รายที่ 6697 | รายที่ 6698 |


TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6697 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 66 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : หอบหืด
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 6597 (ภรรยา)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13-16 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า -ผู้ป่วยอาศัยอยู่กับครอบครัว 4 คน ไปทุ่งนา ไปตัดหญ้า ทำสวน ทุกเช้า-เย็น ไปร้านค้าในชุมชนบางวัน (สวมหน้ากากทุกครั้ง)
13-16 สิงหาคม 2564 ช่วงเย็น -ผู้ป่วยอยู่บ้านเลี้ยงหลาน และรับประทานอาหารร่วมกับภรรยา(รายที่ 6597)
17สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า -มีญาติมาหาที่บ้าน 1 คน พูดคุยกัน( ไม่ได้สวมหน้ากาก) หลังจากนั้นก็ไปทำนา ไปทำสวน
17สิงหาคม 2564 ช่วงเย็น -ผู้ป่วยอยู่บ้านเลี้ยงหลาน และรับประทานอาหารร่วมกับภรรยา(รายที่ 6597)
19สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า -ผู้ป่วยพาหลานมารับวัคซีนที่ รพ.สต.บ้านหนองตอกแป้น (นั่งรออยู่นอกอาคาร)(สวมหน้ากากตลอดเวลา)
19สิงหาคม 2564 ช่วงบ่าย -ผู้ป่วยไปงานศพ ที่วัดสุธรรมาราม ต.หนองตอกแป้น(นั่งอยู่ข้างนอก สวมหน้ากากตลอดเวลา)
20 สิงหาคม 2564 08.00-11.00น. -ผู้ป่วยพบแพทย์ตามนัด(โรคหอบหืด) ที่ รพ.ยางตลาดแล้วกลับบ้าน
21-23 สิงหาคม 2564 ทุกวัน -ผู้ป่วยไปทุ่งนา ทุกเช้า-เย็น ไปร้านค้าในชุมชน (สวมหน้ากากตลอดเวลา) ไปบ้านภรรยา เลี้ยงหลาน
24 สิงหาคม 2564 เช้า-เย็น -ผู้ป่วยไปทุ่งนา ไปทำสวน
24 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า -ผู้ป่วยไปบ้านพี่สาวนั่งคุยกับพี่สาว(ไม่ได้สวมหน้ากาก)
24 สิงหาคม 2564 ช่วงเย็น -ผู้ป่วยไปบ้านภรรยา(รายที่6597)รับประทานอาหาร
25 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า -ทราบผลภรรยาติดเชื้อโควิด-19
25 สิงหาคม 2564 ช่วงบ่าย -เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ยางตลาด
26 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า - รพ.ยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น