Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6714 | รายที่ 6715 | รายที่ 6717 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6715 ดอนจาน

เพศ ชาย อายุ 12 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6655 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 – 20 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยพักอยู่บ้านพร้อมกับครอบครัวรวม 5 คน
15 – 20 สิงหาคม 2564 21.00 - 01.00 น. ผู้ป่วยออกไปเล่นกับเพื่อนรวม 6 คน โดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว ที่ถนนสี่เลนตัดใหม่ (กาฬสินธุ์ - มุกดาหาร)
21 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยพักอยู่บ้านพร้อมกับครอบครัวรวม 5 คน
21 สิงหาคม 2564 22.00 - 03.00 น. ผู้ป่วยออกไปร่วมกิจกรรมแข่งรถ ถนนสี่เลนตัดใหม่ (กาฬสินธุ์ - มุกดาหาร) (โดยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6655 จ.กาฬสินธุ์) ผู้ร่วมงานมากกว่า 100 คน แล้วเดินทางกลับบ้าน
22 - 25 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยพักอยู่บ้านพร้อมกับครอบครัวรวม 5 คน และออกไปซื้อของที่ร้านค้าในชุมชนแทบทุกวัน จำช่วงเวลาไม่ได้
22-25 สิงหาคม 2564 21.00 - 02.00 น. ผู้ป่วยออกไปเล่นกับเพื่อนรวม 6 คน โดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว ที่ถนนสี่เลนตัดใหม่ (กาฬสินธุ์ - มุกดาหาร)
26 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยพักอยู่บ้านพร้อมกับครอบครัวรวม 5 คน
26 สิงหาคม 2564 09.30 น. ผู้ป่วยทราบข่าวว่าพี่(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6655 จ.กาฬสินธุ์) ตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
26 สิงหาคม 2564 09.40 – 10.40 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ที่โรงพยาบาลดอนจาน แล้วกลับไปกักตัวที่ทุ่งนา
27 สิงหาคม 2564 08.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปกักตัวที่ Local Quarantine ต.ดอนจาน
27 สิงหาคม 2564 11.30 น. โรงพยาบาลยางตลาด แจ้งรายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19 และผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น