Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6759 | รายที่ 6762 | รายที่ 6763 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6762 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 69 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10-18 สิงหาคม 2564 ทั้งวัน -ผู้ป่วยอาศัยอยู่กับครอบครัว 6 คน ไปทุ่งนา เลี้ยงวัว เดินทางไปร้านค้าในชุมชนบางวัน
-ไปทุ่งนา เกี่ยวหญ้าให้วัว
-ไปซื้ออาหารอยู่ตลาดบ้านหนองตอกแป้นเกือบทุกวัน -ผู้ป่วยรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว
19 สิงหาคม 2564 ทั้งวัน -ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ เจ็บคอ
20 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า - ผู้ป่วยมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ไปซื้อยามาทานเองที่ร้านค้าในชุมชน
21-23 สิงหาคม 2564 ทั้งวัน -ผู้ป่วยอาการดีขึ้น ไม่มีไข้ -ผู้ป่วยไปทุ่งนา ไปเลี้ยงวัว
-ผู้ป่วยไปร้านค้าในชุมชนบางวัน
-ผู้ป่วยไปทุ่งนา เกี่ยวหญ้าให้วัว
-ผู้ป่วยรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว
24 สิงหาคม 2564 ทั้งวัน -ผู้ป่วยมีไข้ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว
-ไปร้านค้าในชุมชน
-ไปตลาดนัดบ้านหนองตอกแป้น
25 สิงหาคม 2564 ทั้งวัน -ผู้ป่วยไปทุ่งนา เกี่ยวหญ้าให้วัวกับลูกสาว
-ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
26 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า -เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ยางตลาด
27 สิงหาคม 2564 09.00น. -รพ.ยางตลาด รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น