Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6776 | รายที่ 6777 | รายที่ 6778 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6777 ดอนจาน

เพศ ชาย อายุ 24 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบล ต.ดอนจาน จุดบริการกู้ภัยกุดหว้าดอนจาน อำเภอดอนจาน อาชีพ อาสาสมัครกู้ภัย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6655 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 – 18 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอยู่บ้านต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด พร้อมกับพ่อ และแม่ รวม 3 คน
19 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยพักอยู่บ้านต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด พร้อมกับพ่อ และแม่ รวม 3 คน
19 สิงหาคม 2564 21.00 - 24.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปช่วยทีมกู้ภัย ค้นหาผู้จมน้ำที่สะพานเทพสุดา แล้วเดินทางกลับบ้าน โดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมกับเพื่อน รวม 6 คน (รวมผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6655 จ.กาฬสินธุ์)
20 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยพักอยู่บ้านต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด พร้อมกับพ่อ และแม่ รวม 3 คน
20 สิงหาคม 2564 19.30 – 24.00 น. ผู้ป่วยออกไปประจำจุดบริการกู้ภัยกุดหว้าดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
21 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยพักอยู่บ้านต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด พร้อมกับพ่อ และแม่ รวม 3 คน
21 สิงหาคม 2564 19.30 – 23.00 น. ผู้ป่วยออกไปประจำจุดบริการกู้ภัยกุดหว้าดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
21 สิงหาคม 2564 23.00 - 03.00 น. ผู้ป่วยและน้อง(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6655 จ.กาฬสินธุ์) ไปขายของที่ถนนสี่เลนส์ตัดใหม่ (กาฬสินธุ์-มุกดาหาร) ซึ่งมีการจัดกิจกรรมแข่งรถ ผู้ร่วมงานมากกว่า 100 คน แล้วเดินทางกลับบ้าน
22 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยพักอยู่บ้านต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด พร้อมกับพ่อ และแม่ รวม 3 คน
22 สิงหาคม 2564 08.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปหาดแม่ยาง เขื่อนลำปาว โดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมกับน้อง(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6655 จ.กาฬสินธุ์) และนัดเจอกับเพื่อนอีก 2 คน รวม 4 คน แล้วเดินทางกลับบ้าน
23 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยพักอยู่บ้านต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด พร้อมกับพ่อ และแม่ รวม 3 คน
23 สิงหาคม 2564 13.00 – 14.00 น. มีรุ่นน้องมาซ่อมรถที่บ้าน 3 คน
23 สิงหาคม 2564 19.00 – 24.00 น. มีเพื่อนมารับประทานอาหารด้วยที่บ้าน 5 คน
23 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยพักอยู่บ้านต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด พร้อมกับพ่อ และแม่ รวม 3 คน
24 สิงหาคม 2564 19.00 -24.00 น. ผู้ป่วยไปร่วมงานวันเกิดเพื่อนที่บ้านสะอาดไชยศรี ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ รวม 20 คน แล้วกลับบ้าน
25 สิงหาคม 2564 19.00 -24.00 น. ผู้ป่วยพักอยู่บ้านพร้อมกับพ่อ และแม่ รวม 3 คน และมีเพื่อนมารับประทานอาหารด้วยที่บ้าน 4 คน
26 สิงหาคม 2564 09.30 น. ผู้ป่วยพักอยู่บ้านต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด พร้อมกับพ่อ และแม่ รวม 3 คน และทราบข่าวว่ามีน้องตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
26 สิงหาคม 2564 09.40 - 10.40 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ที่โรงพยาบาลดอนจาน แล้วกลับไปกักตัวที่ทุ่งนาเพื่อน
27 สิงหาคม 2564 08.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปกักตัวที่ Local Quarantine ต.ดอนจาน
27 สิงหาคม 2564 11.30 น. โรงพยาบาลยางตลาด แจ้งรายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น