Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6779 | รายที่ 6780 | รายที่ 6781 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 6780 กมลาไสย

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 48 ปี - เดือน ภูมิลำเนาอำเภอกมลาไสย ประกอบอาชีพ ขายเสื้อผ้า อำเภอ/เขตลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 22/08/2564
ด้วยอาการ : มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ไม่มี
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
24 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 14 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
23 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ หน่วยรถพระราชทานตรวจวิเคราะห์ด่วนพิเศษเคลื่อนที่ สถาบันป้องกันควบคุมโรค ม.3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
24 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น