Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6791 | รายที่ 6794 | รายที่ 6795 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6794 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด อาชีพ แม่ครัว ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ คัดจมูก
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันหลาน 2คน ไปเล่นกับครอบครัวผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16-22 สิงหาคม 2564 07.00-08.00 น. - เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์คนเดียวไปทำอาหารที่ครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จากนั้นเดินทางกลับบ้าน
16-22 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านทั้งวัน ไม่ได้ไปไหน
16-22 สิงหาคม 2564 18.00 น. - ทำกับข้าวและรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว
23 สิงหาคม 64 07.00 – 08.00 น. - เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์คนเดียวไปทำอาหารที่ครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จากนั้นเดินทางกลับบ้าน
23 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านทั้งวัน ไม่ได้ไปไหน
23 สิงหาคม 2564 18.00 น. - ทำกับข้าวและรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว
23 สิงหาคม 2564 18.00 น. - เริ่มมีอาการไข้ และคัดจมูก
24 สิงหาคม 64 07.00 – 08.00 น. - เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์คนเดียวไปทำอาหารที่ครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จากนั้นเดินทางกลับบ้าน
24 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านทั้งวัน ไม่ได้ไปไหน
24 สิงหาคม 2564 18.00 น. - ทำกับข้าวและรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว
24 สิงหาคม 2564 18.00 น. - เริ่มมีอาการไอ
25-26 สิงหาคม 64 07.00 – 08.00 น. - เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์คนเดียวไปทำอาหารที่ครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จากนั้นเดินทางกลับบ้าน
25-26 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านทั้งวัน ไม่ได้ไปไหน
25-26 สิงหาคม 2564 18.00 น. - ทำกับข้าวและรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว
27 สิงหาคม 64 07.00 – 08.00 น. - เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์คนเดียวไปทำอาหารที่ครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จากนั้นเดินทางกลับบ้าน
27 สิงหาคม 64 12.00-14.00. น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ยางตลาดพร้อมญาติ 1คนโดยรถยนต์ส่วนตัว (นั่งท้ายกระบะ)
28 สิงหาคม 64 08.00 น. - รพ.ยางตลาดรายงานผลตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น