Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6794 | รายที่ 6795 | รายที่ 6798 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6795 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 46 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-24 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า - ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านกับครอบครัว 6 คน -ผู้ป่วยไปเลี้ยงวัว ไปตัดหญ้าให้วัวที่นาตนเอง -ผู้ป่วยไปทุ่งนา
18-24 สิงหาคม 2564 ช่วงบ่าย -ผู้ป่วยรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว
25 -26 สิงหาคม 2564 -ผู้ป่วยไปเลี้ยงวัว ไปตัดหญ้าให้วัวที่นาตนเอง -ผู้ป่วยไปทุ่งนา -ซ่อมรถไถอยู่ที่บ้านตัวเอง -ผู้ป่วยรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว
27 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า -ทราบผลมารดาติดเชื้อโควิด-19 (รายที่ 6762)
27 สิงหาคม 2564 ช่วงบ่าย -เดินทางไปตรวจเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ยางตลาด
28 สิงหาคม 2564 09.00น. -รพ.ยางตลาด รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น