Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6799 | รายที่ 6800 | รายที่ 6802 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6800 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 69 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17-24 สิงหาคม 2564 03.00 - 04.00 น. -ผู้ป่วยอาศัยอยู่กับครอบครัว 6 คน -ผู้ป่วยไปซื้อของมาขายที่ร้านกับภรรยาที่ร้านค้าข้างตลาดสด อ.ยางตลาดทุกวัน แต่ไม่ได้ลงจากรถ เป็นประจำทุกวัน
17-24 สิงหาคม 2564 07.00-ช่วงเย็น -ผู้ป่วยขายของอยู่ร้านตัวเองทุกวัน -ผู้ป่วยนั่งคุยกับเพื่อน(รายที่ 6816) ที่ร้านตนเองทุกวัน(ไม่ได้สวมหน้ากาก) -ผู้ป่วยรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว เป็นประจำทุกวัน
25 สิงหาคม 2564 -ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ มีน้ำมูก
26 สิงหาคม 2564 ทั้งวัน -ผู้ป่วยพักอยู่ที่บ้านทั้งวัน
27 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า -ทราบผลเพื่อนบ้าน ติดเชื้อโควิด-19 (รายที่ 6762)
27 สิงหาคม 2564 ช่วงบ่าย -เดินทางไปตรวจเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ยางตลาด และกลับมากักตัวที่บ้าน
28 สิงหาคม 2564 09.00น. -รพ.ยางตลาด รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น