Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6807 | รายที่ 6808 | รายที่ 6809 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6808 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 15 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า -ผู้ป่วยอาศัยอยู่กับครอบครัว 6 คน ผู้ป่วยไปซื้อกับข้าวที่ร้านอาหารตามสั่งในชุมชน (สวมหน้ากากตลอดเวลา) -ผู้ป่วยไปบ้านยายกับตาพูดคุยกัน
18-20สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า-ช่วงเย็น -ผู้ป่วยอยู่บ้านเรียนออนไลน์ทุกวัน -ผู้ป่วยมีเพื่อนมาเล่นด้วยที่บ้านทุกวัน -ผู้ป่วยไปร้านค้าในชุมชนทุกวัน -ผู้ป่วยรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว
24-26สิงหาคม 2564 ทั้งวัน -ผู้ป่วยดูแลย่า(รายที่ 6762)ที่มีอาการป่วยอยู่บ้าน--ผู้ป่วยอยู่บ้านเรียนออนไลน์ทุกวัน -ผู้ป่วยไปซื้อยาที่ร้านค้าในชุมชน -ผู้ป่วยมีเพื่อนมาเล่นด้วยที่บ้านทุกวัน -ผู้ป่วยไปร้านค้าในชุมทุกวัน -ผู้ป่วยรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว
27สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า-บ่าย -ทราบผลย่าติดเชื้อโควิด-19 -เดินทางไปตรวจเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ยางตลาด
28สิงหาคม 2564 09.00น. -รพ.ยางตลาด รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น