Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6808 | รายที่ 6809 | รายที่ 6810 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6809 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 9 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด อาชีพ - ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17-20 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า - ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านกับครอบครัว 6 คน ผู้ป่วยทำการบ้านอยู่บ้าน มีเพื่อนมาเล่นด้วยที่บ้านทุกวัน
17-20 สิงหาคม 2564 ช่วงเย็น - ผู้ป่วยไปร้านค้าในชุมทุกวัน ผู้ป่วยรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว
24-26 สิงหาคม 2564 -ผู้ป่วยดูแลย่า(รายที่ 6762)ที่มีอาการป่วยอยู่บ้าน ผู้ป่วยทำการบ้านอยู่บ้าน มีเพื่อนมาเล่นด้วยที่บ้านทุกวัน -ผู้ป่วยไปร้านค้าในชุมทุกวัน -ผู้ป่วยรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว
27 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า -ทราบผลการตรวจของย่า พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
27 สิงหาคม 2564 ช่วงบ่าย -เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ยางตลาด
28 สิงหาคม 2564 09.00น. -รพ.ยางตลาด รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น