Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6841 | รายที่ 6842 | รายที่ 6843 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6842 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย อาชีพ ทหาร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดศีรษะ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ได้ออกไปไหน
16 สิงหาคม 2564 07.00น.-08.30น. เดินทางไปทำงานที่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (บ้านโสกเชือก พล. ร6) กองพันเสนารักษ์ จ.ร้อยเอ็ด
16 สิงหาคม 2564 12.00น.-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านพักพันชะลอ 6 (ข7 ห้อง 6)
16 สิงหาคม 2564 16.30น.-17.30น. เดินทางกลับบ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
17 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ได้ออกไปไหน
18 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ได้ออกไปไหน
18 สิงหาคม 2564 14.00น. เพื่อนร่วมงาน (ทหาร) มาที่บ้านและรับประทานอาหารร่วมกัน
19-22 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ได้ออกไปไหน
23 สิงหาคม 2564 07.00น.-08.30น. เดินทางไปทำงานที่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (บ้านโสกเชือก พล.ร6) กองพันเสนารักษ์ จ.ร้อยเอ็ด
23 สิงหาคม 2564 12.00น.-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านพักพันชะลอ 6 (ข7 ห้อง 6)
23 สิงหาคม 2564 16.30น.-17.30น. เดินทางกลับบ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ได้ออกไปไหน
24 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ได้ออกไปไหน
25 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ได้ออกไปไหน มีอาการ ไข้ ไอ ปวดศีรษะ มีเสมหะ
26 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ได้ออกไปไหน
27 สิงหาคม 2564 07.00น.-08.30น. เดินทางไปทำงานที่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (บ้านโสกเชือก พล. ร6) กองพันเสนารักษ์ จ.ร้อยเอ็ด
27 สิงหาคม 2564 12.00น.-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านพักพันชะลอ 6 (ข7 ห้อง 6)
27 สิงหาคม 2564 16.30น.-17.30น. เดินทางกลับบ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ได้ออกไปไหน
28 สิงหาคม 2564 10.00น. -เดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลฆ้องชัย ด้วยอาการไข้ ไอ ปวดศีรษะ มีเสมหะ (เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมภรรยา ลูกสาว และแม่) เจ้าหน้าที่แยกตรวจที่คลินิก ARI โรงพยาบาลฆ้องชัย และเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR
29 สิงหาคม 2564 07.00น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจพบเชื้อ COVID-19
29 สิงหาคม 2564 09.00น. เข้ารับการรักษา ที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น