Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6864 | รายที่ 6865 | รายที่ 6866 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6865 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 28 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ ปวดศีรษะ และปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 - 14 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้านกับแฟนไม่ได้ออกไปไหน
15 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้านกับแฟน
15 สิงหาคม 2564 15.00 – 16.00 น. ผู้ป่วยพาแฟนไปเปลี่ยนอุปกรณ์จัดฟันที่ คลินิกทันตแพทย์ปิยพร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับแฟน
16 - 18 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
19 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้าน
19 สิงหาคม 2564 18.00 – 19.00 น. ผู้ป่วยออกไปซื้ออาหารที่ร้านเลียปาก จ.ร้อยเอ็ด โดยรถส่วนตัวกับแฟน แล้วนำกลับมารับประทานที่บ้าน
20 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้าน
20 สิงหาคม 2564 18.00 – 19.00 น. ผู้ป่วยออกไปซื้ออาหารมารับประทานที่ตลาดโรงสี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยรถส่วนตัวกับแฟน
21 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้านกับแฟน
21 สิงหาคม 2564 12.00 – 13.00 น. ผู้ป่วยออกไปซื้อของที่ห้าง Big C สาขากาฬสินธุ์ โดยรถส่วนตัวกับแฟน แล้วกลับบ้าน
22 - 24 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
25 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้าน
25 สิงหาคม 2564 13.00 – 16.00 น. ผู้ป่วยออกไปหาเพื่อนที่อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โดยรถยนต์ส่วนตัว และกลับบ้าน และเริ่มมีอาการเจ็บคอ ปวดศีรษะ และปวดกล้ามเนื้อ
2ุ6 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้าน
27 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้าน
27 สิงหาคม 2564 18.00 น. ผู้ป่วยออกไปซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจที่บ้าน พบผล negative (ไม่พบเชื้อ)
28 สิงหาคม 2564 09.30 – 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ที่โรงพยาบาลดอนจาน โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับแฟน และกลับไปกักตัวที่บ้าน
29 สิงหาคม 2564 09.30 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ แจ้งรายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น