Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6865 | รายที่ 6866 | รายที่ 6867 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6866 ดอนจาน

เพศ ชาย อายุ 34 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน อาชีพ พนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 - 14 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้านกับแฟน
15 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้านกับแฟน
15 สิงหาคม 2564 15.00 – 16.00 น. ผู้ป่วยไปเปลี่ยนอุปกรณ์จัดฟันที่ คลินิกทันตแพทย์ปิยพร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับแฟน
15 สิงหาคม 2564 19.00 – 20.00 น. มีรุ่นน้อง 3 คน มาหาที่บ้านและนั่งรับประทานอาหารด้วยกัน
16 - 18 สิงหาคม 2564 08.30 – 16.30 น. ผู้ป่วยไปทำงานที่สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา โดยรถยนต์ส่วนตัว หลังเลิกงานกลับบ้าน
16 - 18 สิงหาคม 2564 17.00 – 18.00 น. ผู้ป่วยออกไปออกกำลังกายและเตะฟุตบอล กับเพื่อนที่ ร.ร.นาจำปา แล้วกลับบ้าน
19 สิงหาคม 2564 08.30 น. ผู้ป่วยไปทำงานที่สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา หลังเลิกงานกลับบ้าน
19 สิงหาคม 2564 12.20 – 12.30 น. ผู้ป่วยออกไปส่งเอกสาร ที่ศูนย์บริการเคอรี่สาขาใหญ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์โดยรถยนต์ส่วนตัว แล้วแวะรับประทานอาหารที่บ้าน และกลับไปทำงานต่อ
19 สิงหาคม 2564 18.00 – 19.00 น. ผู้ป่วยออกไปซื้ออาหารที่ร้านเลียปาก จ.ร้อยเอ็ด โดยรถส่วนตัวกับแฟน แล้วนำกลับมารับประทานที่บ้าน
20 สิงหาคม 2564 08.30 – 16.30 น. ผู้ป่วยไปทำงานที่สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา หลังเลิกงานกลับบ้าน
21 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้านกับแฟน
21 สิงหาคม 2564 12.00 – 13.00 น. ผู้ป่วยออกไปซื้อของที่ห้าง Big C สาขากาฬสินธุ์ โดยรถส่วนตัวกับแฟน แล้วกลับบ้าน
22 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้านกับแฟน และเริ่มมีอาการไข้
23 – 24 สิงหาคม 2564 08.30 – 16.30 น. ผู้ป่วยไปทำงานที่สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา หลังเลิกงานกลับบ้าน
23 – 24 สิงหาคม 2564 17.00 – 18.00 น. ผู้ป่วยออกไปออกกำลังกายและเตะฟุตบอล กับเพื่อนที่ ร.ร.นาจำปา แล้วกลับบ้าน
25 สิงหาคม 2564 08.30 – 16.30 น. ผู้ป่วยไปทำงานที่สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา หลังเลิกงานกลับบ้าน
2ุ5 สิงหาคม 2564 17.00 – 18.00 น. ผู้ป่วยออกไปเตะฟุตบอลที่สนามฟุตบอลสำนักงานเทศบาลตำบลดอนจาน
26 สิงหาคม 2564 08.30 – 16.30 น. ผู้ป่วยไปทำงานที่สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา หลังเลิกงานกลับบ้าน และเริ่มมีน้ำมูก
27 สิงหาคม 2564 08.30 – 16.30 น. เริ่มมีอาการปวดกล้ามเนื้อ จึงให้แฟนไปซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจที่บ้าน พบผล Positive (พบเชื้อ)
28 สิงหาคม 2564 09.30 – 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ที่โรงพยาบาลดอนจาน และกลับไปกักตัวที่บ้าน
29 สิงหาคม 2564 09.30 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ แจ้งรายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น