Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6868 | รายที่ 6869 | รายที่ 6870 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6869 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 16 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า -เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์พาเพื่อนไปเอาหนังสือที่โรงเรียน
12-20 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน - อยู่บ้านตลอดทั้งวัน - ระหว่างวันมีไปซื้อของที่ร้านขายของชำในหมู่บ้าน
21-25 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน - อยู่บ้านตลอดทั้งวัน - ระหว่างวันมีไปซื้อของที่ร้านขายของชำในหมู่บ้าน
26 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -เริ่มมีอาการไข้ มีน้ำมูก
27 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ไปไหน
28 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า-เที่ยง อยู่บ้าน และทราบผลตรวจพบเชื้อของผู้ป่วยยืนยัน(รายที่ 6800)
28 สิงหาคม 2564 13.00น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ที่โรงพยาบาลยางตลาด และไปกักตัวที่ทุ่งนาคนเดียว
29 สิงหาคม 2564 07.00น. - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น