Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6873 | รายที่ 6874 | รายที่ 6876 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6874 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน รายที่ 6810


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10 สิงหาคม 2564 08.00 – 13.00 น. เรียนออนไลน์อยู่บ้าน
10 สิงหาคม 2564 14.00 – 15.00 น. อยู่ร้านค้าของชำ (ร้านของผู้ป่วยรายที่ 6810)
11 สิงหาคม 2564 08.00 -13.00 น. อยู่ร้านค้าของชำ (ร้านของผู้ป่วยรายที่ 6810)
12 สิงหาคม 2564 เช้า -16.30 น. ไปสวนกับแม่
12 สิงหาคม 2564 17.00 น. อยู่ร้านค้าของชำ (ร้านของผู้ป่วยรายที่ 6810)
13-14 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปสวนกับแม่ และอยู่บ้าน
15 สิงหาคม 2564 เช้า -16.30 น ไปสวนกับแม่
15 สิงหาคม 2564 17.00 – 18.00 น. ไปทุ่งนาหลังบ้าน
16 สิงหาคม 2564 เช้า อยู่บ้าน
16 สิงหาคม 2564 12.00 – 15.00 น. อยู่ร้านค้าของชำ (ร้านของผู้ป่วยรายที่ 6810)
16 สิงหาคม 2564 15.45 – 18.00 น. สอบออนไลน์อยู่บ้าน
17 สิงหาคม 2564 10.20 น. อยู่บ้าน
17 สิงหาคม 2564 10.40 – 14.00 น. อยู่ร้านค้าของชำ (ร้านของผู้ป่วยรายที่ 6810)
17 สิงหาคม 2564 15.30 – 16.30 น. ไปสวนกับแม่
18 สิงหาคม 2564 10.00 น. อยู่บ้าน
18 สิงหาคม 2564 11.00 – 13.00 น. อยู่ร้านค้าของชำ (ร้านของผู้ป่วยรายที่ 6810)
19 สิงหาคม 2564 17.00 น อยู่บ้าน
19 สิงหาคม 2564 17.05 – 18.00 น. ไปสวนกับแม่
20 สิงหาคม 2564 08.00 - 12.52 น. อยู่บ้าน
20 สิงหาคม 2564 14.20 – 15.20 น. ไปทุ่งนายาย (แม่ ป้า หลาน)
20 สิงหาคม 2564 16.00 – 18.00 น. สอบออนไลน์อยู่บ้าน
20 สิงหาคม 2564 18.30 – 19.30 น อยู่ร้านค้าของชำ (ร้านของผู้ป่วยรายที่ 6810)
21 สิงหาคม 2564 09.00 -12.00 น. เอาอุปกรณ์ไปขุดมันสำปะหลัง ที่สวนเจ้าของสวนมัน
21 สิงหาคม 2564 12.30 – 13.40 น.. อยู่ร้านค้าของชำ (ร้านของผู้ป่วยรายที่ 6810)
21 สิงหาคม 2564 13.40 – 18.00 น. สอบออนไลน์อยู่บ้าน
21 สิงหาคม 2564 18.30 – 18.40 น ซื้อปลานิล ที่ อ.คำม่วง ตรงข้ามร้านสไมล์โฟน
21 สิงหาคม 2564 18.50 น. กินปลาเผาที่ร้านค้าของชำ (ร้านของผู้ป่วยรายที่ 6810)
22 สิงหาคม 2564 08.00 -11.00 น. อยู่บ้าน
22 สิงหาคม 2564 11.30 – 13.40 น. อยู่ร้านค้าของชำ (ร้านของผู้ป่วยรายที่ 6810)
22 สิงหาคม 2564 17.30 – 18.00 น. ไปบ้านที่ดงตาว กับน้องชาย
23 สิงหาคม 2564 08.00 -12.30 น. สอบออนไลน์อยู่บ้าน
23 สิงหาคม 2564 14.00 – 15.30 น. อยู่ร้านค้าของชำ (ร้านของผู้ป่วยรายที่ 6810)
23 สิงหาคม 2564 19.00 – 20.00 น. กินหมูกระทะ ร้านคำภู อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
24 สิงหาคม 2564 08.00 -09.00 น. อยู่บ้าน
24 สิงหาคม 2564 09.10 – 10.5 น. ไปนากับแม่
24 สิงหาคม 2564 11.20 – 12.45 น. อยู่ร้านค้าของชำ (ร้านของผู้ป่วยรายที่ 6810)
24 สิงหาคม 2564 13.00-16.00 น. สอบออนไลน์อยู่บ้าน
24 สิงหาคม 2564 21.00 – 22.00 น อยู่บ้านดงตาว หมู่ที่ 7 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ กับ เพื่อน 7 คน
25 สิงหาคม 2564 08.00 -12.00 น. สอบออนไลน์
25 สิงหาคม 2564 12.05 – 14.00 น. ไปหาแม่อยู่สวนบ้านหนองสระพัง ไปกับน้อง
25 สิงหาคม 2564 14.00 – 18.00 น. ร้านค้าของชำ (ร้านของผู้ป่วยรายที่ 6810)
25 สิงหาคม 2564 กลางคืน มีเสมหะ
26 สิงหาคม 2564 08.00 -11.30 น. อยู่บ้าน
26 สิงหาคม 2564 11.30 น. เพื่อนมารับไปซื้อข้าวกล่องที่ร้านค้าในหมู่บ้าน สวมหน้ากากอนามัย (เพื่อน คือ ลูกสาวของผู้ป่วยรายที่ 6810)
26 สิงหาคม 2564 13.40 น. ไปร้านกาแฟแสงกล้า อ.คำม่วง
26 สิงหาคม 2564 17.00 – 19.02 น. กลับไปเอาของที่หออัครฉัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เพื่อน 2 คน)
26 สิงหาคม 2564 19.30 – 21.00 น ไปตลาดหลัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
26 สิงหาคม 2564 21.45 – 23.00 น. กินหมอกระทะ ร้านเฮียบอมหมูกระทะ หน้ามอ (ไม่ค่อยมีคน เว้นระยะห่าง) พัก 1 คืน
27 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่หออัครฉัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
27 สิงหาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยรายที่ 6810 โทรแจ้งให้มาตรวจโควิด-19 ที่ รพ.สามชัย
27 สิงหาคม 2564 19.00 น ถึงบ้าน
28 สิงหาคม 2564 09.00 น. เข้ามาตรวจที่โรงพยาบาลสามชัย
28 สิงหาคม 2564 11.00 น. ทีมคัดกรองโควิด 19 ได้ตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยวิธี RT- PCR เพื่อยืนยันผล
28 สิงหาคม 2564 12.00 น ซื้อน้ำปั่น ที่ ร้านถุงเงิน ปากซอย รพ.สามชัย
28 สิงหาคม 2564 14.00 น. มีอาการไข้สูง เจ็บคอ มีเสมหะ
29 สิงหาคม 2564 09.00 น. รพ.สามชัย แจ้งผลพบเชื้อโควิด - 19
29 สิงหาคม 2564 11.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสามชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น