Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6883 | รายที่ 6884 | รายที่ 6885 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6884 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 3 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด อาชีพ - ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15-16 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยอยู่กลับครอบครัวที่บ้านหนองกรุง ต.หัวงัว อ.ยางตลาด กับครอบครัว - ระหว่างวันไปร้านค้าในชุมชนและรับประทานอาหารร่วมกันกับญาติ -ระหว่างวันไปเล่นกับเพื่อนบ้าน
17-20 สิงหาคม 2564 08.00น. - เดินทางมาบ้านยายพร้อมกับมารดา ที่บ้านหนองตอกแป้น ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด
17-20 สิงหาคม 2564 11.00น.-13.00น. - ไปเล่นกับพี่สาว(6808)และพี่ชาย(6809)ทุกวัน แล้วกลับบ้าน - ระหว่างวันพูดคุยกับเพื่อนและญาติข้างๆบ้าน -รับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว
21-26 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ไปเล่นกับพี่สาว(6808)และพี่ชาย(6809)ทุกวัน แล้วกลับบ้าน
21-26 สิงหาคม 2564 23.00น. - ระหว่างวันพูดคุยกับเพื่อนและญาติข้างๆบ้าน - ระหว่างวันไปร้านค้าในชุมชนและรับประทานอาหารร่วมกันกับญาติ -รับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว
27 สิงหาคม 2564 09.00น. - เดินทางไปหาญาติที่บ้านหนองกรุง ต.หัวงัว อ.ยางตลาด พร้อมมารดา(รายที่ 8894) -รับประทานอาหารร่วมกันกับญาติ -เดินทางกลับบ้านหนองตอกแป้น ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด
28 สิงหาคม 2564 12.30น. -ทราบผลการตรวจพบเชื้อของป้าและเพื่อน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6794,6809และ6808)
28 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ไปกักตัวอยู่บ้านหนองตอกแป้น
29 สิงหาคม 2564 08.00น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ที่โรงพยาบาลยางตลาด -ไปกักตัวอยู่บ้านหนองตอกแป้น ตลอดทั้งวัน
30 สิงหาคม 2564 07.00น. - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น