Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6885 | รายที่ 6886 | รายที่ 6888 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6886 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 63 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19-20 สิงหาคม 2564 06.00 - 08.00 น. - เดินทางด้วยรถจักรยานคนเดียวไปเกี่ยวหญ้ามาให้วัวที่ทุ่งนา จากนั้นเดินทางกลับบ้าน
19-20 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านเลี้ยงหลานทั้งวัน สานเปล ไม่ได้ไปไหน - รับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว
21-26 สิงหาคม 2564 06.00 - 08.00 น. - เดินทางด้วยรถจักรยานคนเดียวไปเกี่ยวหญ้ามาให้วัวที่ทุ่งนา จากนั้นเดินทางกลับบ้าน
21-26 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านเลี้ยงหลานทั้งวัน สานเปล ไม่ได้ไปไหน - รับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว - ระหว่างวันมีไปซื้อของที่ร้านขายของชำในหมู่บ้าน
27 สิงหาคม 2564 09.00น. - เดินทางด้วยรถจักรยานคนเดียวไปเกี่ยวหญ้ามาให้วัวที่ทุ่งนา จากนั้นเดินทางกลับบ้าน - อยู่บ้านเลี้ยงหลานทั้งวัน สานเปล ไม่ได้ไปไหน - รับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว - ทราบผลการตรวจพบเชื้อของเพื่อน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6762)
28 สิงหาคม 2564 12.30น. -ทราบผลการตรวจพบเชื้อของลูกสาว (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6794 )
29 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -กักตัวอยู่บ้านตลอดทั้งวัน - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ที่โรงพยาบาลยางตลาด
30 สิงหาคม 2564 07.00น. - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) และเข้ารับการรักษาที่ รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น