Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6888 | รายที่ 6889 | รายที่ 6890 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6889 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 50 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19-21 สิงหาคม 2564 23.00 - 03.00 น. - ไปซื้อของสดที่ตลาดเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำมาขาย
19-21 สิงหาคม 2564 05.00 - 12.00 น. -ออกไปขายของที่บ้านเสมา,บ้านข้าวหลาม อำเภอกมลาไสย โดยสวม mask ตลอดเวลา และกลับมาพักที่บ้านพัก
22 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - พักผ่อนอยู่บ้านกับภรรยา(ผู้ป่วยยืนยัน 6895) ทั้งวัน ไม่ได้เดินทางไปไหน
23-28 สิงหาคม 2564 23.00 - 03.00 น. - ไปซื้อของสดที่ตลาดเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำมาขาย
23-28 สิงหาคม 2564 05.00 - 12.00 น. -ออกไปขายของที่บ้านเสมา,บ้านข้าวหลาม อำเภอกมลาไสย โดยสวม mask ตลอดเวลา และกลับมาพักที่บ้านพัก เริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ
29 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า -พักผ่อนอยู่ที่บ้าน
29 สิงหาคม 2564 12.00น. - ทราบผลการตรวจพบเชื้อของผู้ป่วยยืนยัน - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ที่โรงพยาบาลยางตลาด
30 สิงหาคม 2564 07.00น. - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น