Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6890 | รายที่ 6891 | รายที่ 6893 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6891 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 16 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17-25 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่ที่บ้านตลอดทั้งวัน
26 สิงหาคม 2564 12.00น. -16.00น. -ตกปลาที่หนอง ข้าง อบต.หนองตอกแป้น ร่วมกับเพื่อนๆ อีก จำนวน 8 คน
27 สิงหาคม 2564 09.00น. เริ่มมีอาการป่วย
27 สิงหาคม 2564 12.00น. ไปหาเพื่อน ที่ ม.4 ตำบลหนองตอกแป้น
28 สิงหาคม 2564 อยู่ที่บ้านตลอดทั้งวัน
29 สิงหาคม 2564 08.30น. เดินทางเข้าตรวจ covid ที่ รพ.ยางตลาด และกลับมากักที่บ้าน
30 สิงหาคม 2564 09.00น. รพ.ยางตลาด แจ้งผลตรวจ covid พบเชื้อโควิด - 19
30 สิงหาคม 2564 13.00น. เข้ารับการรักษา ที่ รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น