Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6893 | รายที่ 6894 | รายที่ 6895 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6894 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15-16 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยอยู่กลับครอบครัวที่บ้านหนองกุง ต.หัวงัว อ.ยางตลาด กับครอบครัว -หยุด อยู่บ้านเลี้ยงลูกทั้งวัน ไม่ได้ไปขายของ - ระหว่างวันไปร้านค้าในชุมชนและรับประทานอาหารร่วมกันกับญาติ
17-20 สิงหาคม 2564 08.00 - เดินทางมาบ้านมารดาพร้อมกับลูกสาว ที่บ้านหนองตอกแป้น ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด
17-20 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านเลี้ยงลูกตลอดทั้งวัน - ระหว่างวันพาลูกไปเล่นที่บ้านญาติ และไปซื้อของที่ร้านขายของชำในหมู่บ้าน -รับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว
21 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านเลี้ยงลูก ไม่ได้ไปไหน
21 สิงหาคม 2564 23.00น. -เดินทางไปนอนที่บ้านหนองกุง ต.หัวงัว อ.ยางตลาด -รับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว
22-23 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -เดินทางกลับบ้านหนองตอกแป้น ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด อยู่บ้านเลี้ยงลูก ไม่ได้ไปไหน
24 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า เริ่มมีอาการไข้ คัดจมูก
25-26 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านเลี้ยงลูกตลอดทั้งวัน -รับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว
27 สิงหาคม 2564 09.00น. - เดินทางไปหาญาติที่บ้านหนองกุง ต.หัวงัว อ.ยางตลาด พร้อมลูกสาว -รับประทานอาหารร่วมกันกับญาติ -เดินทางกลับบ้านหนองตอกแป้น ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด
28 สิงหาคม 2564 12.30น. -ทราบผลการตรวจพบเชื้อของพี่สาวและเพื่อนของลูกสาว (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6794,6809และ6808) -ไปกักตัวอยู่บ้านหนองตอกแป้น
29 สิงหาคม 2564 08.00น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ที่โรงพยาบาลยางตลาด -ไปกักตัวอยู่บ้านหนองตอกแป้น ตลอดทั้งวัน
30 สิงหาคม 2564 07.00น. - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น