Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6894 | รายที่ 6895 | รายที่ 6896 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6895 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ 37.8 ํC เจ็บคอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19 สิงหาคม 2564 12.00น. - 14.00 น. - นั่งรถยนต์ส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วยยืนยันและน้องสาว ไปซื้อผลไม้ที่ตลาดทุ่งนาทอง จังหวัดกาฬสินธุ์
20-21 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ถักเปลอยู่บ้านทั้งวัน ไม่ได้เดินทางไปไหน
22 สิงหาคม 2564 09.00น. - ไปซื้อของใช้ที่บ้านผู้ป่วยยืนยัน โดยไม่ได้สวม mask และกลับมาถักเปลที่บ้าน
23-25 สิงหาคม 2564 09.00น. - ผู้ป่วยยืนยันมาหาที่บ้านเพื่อฝากซื้อผลไม้ โดยไม่ได้สวม mask - เริ่มมีอาการ ไข้ เจ็บคอ และปวดศีรษะ
26-28 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ถักเปลอยู่บ้านทั้งวัน ไม่ได้เดินทางไปไหน
29 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทราบผลการตรวจพบเชื้อของผู้ป่วยยืนยัน (6794) - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ที่โรงพยาบาลยางตลาด
30 สิงหาคม 2564 07.00น. - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น