Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6914 | รายที่ 6915 | รายที่ 6916 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 6915 กมลาไสย

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 68 ปี ภูมิลำเนาอำเภอกมลาไสย ประกอบอาชีพ ว่างงาน อำเภอ/เขตบางคอแหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 02/08/2564
ด้วยอาการ : ปวดตามร่างกาย
โรคประจำตัว : โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ัป่วย
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
04 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
04 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว รพ.กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
04 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น