Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6931 | รายที่ 6933 | รายที่ 6935 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 6933 ดอนจาน

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 36 ปี ภูมิลำเนาอำเภอดอนจาน ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท อำเภอ/เขตแปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 23/09/2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
29 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
25 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว ศูนย์พักคอยแยกกัก ตำบลนาจำปา จังหวัดกาฬสินธุ์
30 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น