Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6943 | รายที่ 6945 | รายที่ 6946 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 6945 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 50 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลต.หนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : โรคเบาหวาน
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6456,6438 จ.กาฬสินธุ์ ที่เดินทางมาจากจังหวัดระยอง/มีประวัติรับวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 16 สค 64 (sinovac)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ไปดูแลพี่ชายที่ป่วยด้วยโรคไตวาย ที่บ้าน หมู่ที่8 ตำบลหนองใหญ่ พร้อมญาติ จำนวน 6 คน
24 สิงหาคม 2564 20.00 น. -นอนพักค้างคืนที่บ้านหลังเดียวกัน กับหลานชายอายุ 2 ปี และญาติที่เดินทางมาจากจังหวัดระยอง (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6456,6438 )
25 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ไปดูแลพี่ชายที่ป่วยด้วยโรคไตวาย ที่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองใหญ่ พร้อมญาติ จำนวน 6 คน -นอนพักค้างคืนที่บ้านหลังเดียวกัน กับหลานชายอายุ 2 ปี และญาติที่เดินทางมาจากจังหวัดระยอง (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6456,6438 )
26 สิงหาคม 2564 08.00-12.00 น. - ไปดูแลพี่ชายที่ป่วยด้วยโรคไตวาย ที่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองใหญ่ พร้อมมีกิจกรรมกลุ่มกับญาติ (เกมไพ่) จำนวน 6 คน
26 สิงหาคม 2564 12.00 น. -พาพี่ชายป่วยด้วยโรคไตวาย ไปฟอกไตที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมกับ(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6456,6438 ) และญาติ 2 คน
27 สิงหาคม 2564 10.00-13.00น. ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 31 ปี ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 35 ปี และผู้ป่วยอายุ 50ปี ไปเยี่ยมญาติ ที่ตึกผู้ป่วยชาย ชั้นที่1 รพ.กาฬสินธ์ (พ่อของผู้ป่วยนอนรักษาตัวตั้งแต่วันที่26ส.ค.64)
27 สิงหาคม 2564 13.30น.-15.00น. -ไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าโลตัส กาฬสินธุ์
27 สิงหาคม 2564 15.30-16.30 น. -เดินทางกลับไปที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ไปส่งพี่สะใภ้เฝ้าพี่ชาย
27 สิงหาคม 2564 ช่วงเย็น -นอนพักค้างคืนที่บ้านหลังเดียวกัน กับหลานชายอายุ 2 ปี และญาติที่เดินทางมาจากจังหวัดระยอง (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6456,6438 )
28 สิงหาคม 2564 09.00-13.00 - พักที่บ้านพร้อมญาติ จำนวน 6 คน มีการรับประทานอาหารร่วมกันและพูดคุย - ไปดูแลพี่ชายที่ป่วยด้วยโรคไตวาย ที่บ้าน หมู่ที่8 ตำบลหนองใหญ่
28 สิงหาคม 2564 ช่วงเย็น -นอนพักค้างคืนที่บ้านหลังเดียวกัน กับหลานชายอายุ 2 ปี และญาติที่เดินทางมาจากจังหวัดระยอง (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6456,6438 )
29 สิงหาคม 2564 06.00-09.00 - พักในบ้านพักไม่ได้ไปไหน
29 สิงหาคม 2564 10.00-12.00 -(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6456) มาบอกว่ามีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ปวดกล้ามเนื้อจึงเดินทางไปซื้อที่ตรวจATK ร้านขายยาแห่งหนึ่งในอำเภอหนองกุงศรี มาตรวจเอง มีผล พบเชื้อ
29 สิงหาคม 2564 ช่วงเย็น -นอนพักค้างคืนที่บ้านของ(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6456,6438 ) กับหลานชายอายุ 2 ปี
30 สิงหาคม 2564 13.00 -16.30น เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธีATK มีผล พบเชื้อ จึงตรวจด้วยวิธี RT-PCR พร้อมการเอกชเรย์ปอด และกลับไปกักตัวที่ศูนย์ตำบลหนองใหญ่ เพื่อรอฟังผล
31 สิงหาคม 2564 09.00น. มีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรรักษาที่ รพ.สนามแห่งที่ 9 อำเภอหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น