Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 6961 | รายที่ 6962 | รายที่ 6965 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 6962 ดอนจาน

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 45 ปี ภูมิลำเนาอำเภอดอนจาน ประกอบอาชีพ ขับรถแท๊กซี่ อำเภอ/เขตกระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 27/08/2564
ด้วยอาการ : ครั่นเนื้อครั่นตัว
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
01 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
30 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว โรงพยาบาลดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
01 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น