Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7006 | รายที่ 7007 | รายที่ 7008 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7007 ฆ้องชัย

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 44 ปี ภูมิลำเนาอำเภอฆ้องชัย ประกอบอาชีพ ช่างทำรองเท้า อำเภอ/เขตบางกอกใหญ่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 23/08/2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
29 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
27 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ คลินิกเทคนิการแพทย์แบงคอกจีโนมิกส์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว LQ ต.เหล่ากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์
30 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น