Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7029 | รายที่ 7030 | รายที่ 7031 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7030 กมลาไสย

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 12 ปี 5 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอกมลาไสย ประกอบอาชีพ นักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ อำเภอ/เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ก่อนเดินทางมา ต.หลักเมือง ผู้ป่วยอาศัยอยู่กับครอบครัวที่ เขตคลองเตย กทม. โดยมารดาของผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนาไวรัสก่อนเดินทางมา 2 วัน ผู้ป่วยเเละครอบครัวจึงกลับภูมิลำเนา ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย เพื่อมาส่งมารดาเข้ารับการรักษาที่ รพ.กมลาไสย โดยผู้ป่วยและบิดามาพักอาศัยกักตัวที่ 54 ม.10 ต.หลักเมือง และวันที่ 1 เวลา 12.30 น. ผู้ป่วยและบิดาไปตรวจ ATK ที่รพ.กมลาไสย ผลบวก เวลา 18.30 น. รถ รพ.กมลาไสย มารับผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาที่ รพ.กมลาไสย
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
30 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
02 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว 54 ม.10 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
01 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น