Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7064 | รายที่ 7067 | รายที่ 7068 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7067 ดอนจาน

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 44 ปี ภูมิลำเนาอำเภอดอนจาน ประกอบอาชีพ พนักงานขับรถส่งของ อำเภอ/เขตบางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 30/08/2564
ด้วยอาการ : ไข้
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
03 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
01 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี Antigen test kit โดยห้องปฏิบัติการ คลินิกเอกชน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว ศูนย์พักคอยแยกกัก ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
05 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น