Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7069 | รายที่ 7071 | รายที่ 7072 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7071 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19 รายที่ 6810, 6874 จ.กาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน – อยู่บ้านห้วยยาง ม.4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
20 สิงหาคม 2564 08.00 - 12.00 น. – อยู่บ้าน เรียนออนไลน์
12.00 – 16.00 น. - ไปร้านค้าของชำ (ร้านของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6810)
16.00 น. เป็นต้นไป – กลับบ้านห้วยยาง ม.4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
21 สิงหาคม 2564 ตอนเช้า – อยู่บ้านห้วยยาง ม.4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
12.00 – 13.30 น. - ไปซื้อส้มตำกับเพื่อน (เพื่อนคือผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6874 และเพื่อนอีก 1 คนไม่พบเชื้อ) ที่บ้านคำพิมูล อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
13.30 – 15.30 – อยู่ร้านค้าของชำ (ร้านของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6810)
15.30 – 17.00 น. – อยู่บ้านห้วยยาง ม.4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ กับครอบครัว ทั้งหมด 5 คน
17.00 – 17.10 น. – ไปซื้อปลานิลกับเพื่อน (เพื่อนคือผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6874 และเพื่อนอีก 1 คน ไม่พบเชื้อ) ที่ อำเภอคำม่วง ตรงข้ามร้านสไมล์โฟน
17.10 – 17.20 น. – ซื้อผักสดที่ตลาดเทศบาล อ.คำม่วง
18.00 – 18.30 น. - กลับบ้านห้วยยาง ม.4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
18.30 – 22.00 น. – กินปลาเผาที่ร้านค้าของชำ (ร้านของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6810)
22.00 น. เป็นต้นไป – อยู่บ้านห้วยยาง ม.4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
22 สิงหาคม 2564 ตอนเช้า – อยู่บ้านห้วยยาง ม.4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
12.00 – 14.00 น. – ไปร้านค้าของชำของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6810 กับเพื่อน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6874 และเพื่อนอีก 1 คน ไม่พบเชื้อ)
14.00 น. เป็นต้นไป – อยู่บ้านห้วยยาง ม.4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
23 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน. – อยู่บ้านห้วยยาง ม.4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
24 สิงหาคม 2564 ตอนเช้า – อยู่บ้านห้วยยาง ม.4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
12.00 – 16.00 น. – ไปร้านค้าของชำของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6810 กับเพื่อน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6874 และเพื่อนอีก 1 คน ไม่พบเชื้อ)
16.00 น. เป็นต้นไป – อยู่บ้านห้วยยาง ม.4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
25 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน – อยู่บ้านห้วยยาง ม.4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
26 สิงหาคม 2564 ตอนเช้า – อยู่บ้านห้วยยาง ม.4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
12.00 -16.00 น. - ไปร้านกาแฟแสงกล้า อ.คำม่วง กับเพื่อน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6874) และไปตลาดสดเทศบาลอำเภอคำม่วง
16.00 – 17.00 น. – อยู่บ้านห้วยยาง ม.4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
17.00 – 19.30 น. - เดินทางไปที่หออัครฉัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อน 2 คน (เพื่อนคือผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6874 และเพื่อนอีก 1 คน ไม่พบเชื้อ)
19.30 – 20.00 น. - เก็บของที่หอพัก
20.00 – 21.00 น. - ไปตลาดหลัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
21.00 – 23.00 น. - กินหมูกระทะ ร้านเฮียบอมหมูกระทะ หน้ามอ (ไม่ค่อยมีคน เว้นระยะห่าง)
23.00 น. เป็นต้นไป - กลับหอพัก (พัก 1 คืน)
27 สิงหาคม 2564 09.00 น. – อยู่หออัครฉัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนโทรมาแจ้งว่าคนในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยเป็นเจ้าของร้านของชำ ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6810)
15.00 - 19.00 น. - เดินทางกลับบ้านห้วยยาง ม.4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
19.00 น. เป็นต้นไป - กลับถึงบ้านได้แยกกักตัวในห้อง ทานอาหารแยกกัน แต่ใช้ห้องน้ำร่วมกัน
28 สิงหาคม 2564 09.00 - 11.00 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสามชัย
12.00 -12.10 น. - ซื้อน้ำปั่น ที่ ร้านถุงเงิน ปากซอย รพ.สามชัย กับเพื่อน 2 คน (เพื่อนคือผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6874 และเพื่อนอีก 1 คน ไม่พบเชื้อ)
12.10 น. เป็นต้นไป - กลับไปกักตัวที่บ้าน
29 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่บ้าน ร่วมกับเพื่อน 1 คน
- รับแจ้งจากผู้ป่วยรายที่ 6874 ผลพบเชื้อ
30 สิงหาคม 2564 - 1 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่บ้าน ร่วมกับเพื่อน 1 คน
02 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่บ้าน ร่วมกับเพื่อน 1 คน
- เริ่มมีอาการ มีน้ำมูก
03 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่บ้าน ร่วมกับเพื่อน 1 คน
- มีอาการ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น
04 กันยายน 2564 10.00 - 11.00 น. - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสามชัย
11.00 น. เป็นต้นไป - เดินทางกลับไปกักตัวต่อที่บ้าน อยู่บ้าน ร่วมกับเพื่อน 1 คน
05 กันยายน 2564 09.00 - 12.00 น. - เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสามชัย โทรแจ้งผล “พบเชื้อโควิด-19”
12.00 น. - โรงพยาบาลสามชัยออกรับเข้ามารักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น