Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7079 | รายที่ 7080 | รายที่ 7081 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7080 คำม่วง

เพศ ชาย อายุ 54 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ มีประวัติเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง(ตลาดสด)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23-26 สิงหาคม 2564 04.30-05.30 น. ผู้ป่วยไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำม่วง พร้อมด้วยภรรยา (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7089) เพื่อนำของมาขายที่ร้าน
05.30-09.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับจากตลาด ขายอาหารที่บ้านซึ่งเป็นร้านขายของชำ และเตรียมหม้อก๋วยเตี๋ยวไว้สำหรับขายในช่วงกลางวัน
09.00 - 12.00 น. ผู้ป่วยไปกรีดยางที่สวนหลังบ้านกับภรรยา โดยมีลูกสาวเป็นผู้ดูแลร้านและขายของให้
12.00 -13.00 น. ผู้ป่วยกลับมารับประทานอาหารกลางวันที่บ้าน
13.00 - 16.00 น. ผู้ป่วยกลับไปกรีดยางที่สวนและเลี้ยงหมู แล้วจึงกลับมาช่วยภรรยาขายกับข้าวในช่วงเย็น
16.00 - 19.00 น. ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านขายกับข้าวในช่วงเย็น หลังจากนั้นจึงกลับไปนอนที่บ้านสวนพร้อมกับภรรยา เพราะจะต้องนอนเฝ้าหมูที่เลี้ยงไว้
27 สิงหาคม 2564 04.30-05.30 น. ผู้ป่วยไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำม่วง พร้อมด้วยภรรยา เพื่อนำของมาขายที่ร้าน
05.30-09.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับจากตลาด ขายอาหารที่บ้านซึ่งเป็นร้านขายของชำ และเตรียมหม้อก๋วยเตี๋ยวไว้สำหรับขายในช่วงกลางวัน
09.00 - 12.00 น. ผู้ป่วยไปกรีดยางที่สวนหลังบ้านกับภรรยา โดยมีลูกสาวเป็นผู้ดูแลร้านและขายของให้
12.00 -13.00 น. ผู้ป่วยกลับมารับประทานอาหารกลางวันที่บ้าน
13.00 - 14.00 น. ผู้ป่วยไปซื้อรำข้าวสำหรับเลี้ยงหมู ที่ร้านไทยเจริญ
14.00 - 15.00 น. ผู้ป่วยไปซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างที่ ร้าน ส.สหมิตร จากนั้นจึงเดินทางกลับไปที่บ้านสวน
16.00 - 19.00 น. ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านขายกับข้าวในช่วงเย็น หลังจากนั้นจึงกลับไปนอนที่บ้านสวนพร้อมกับภรรยา
28-31 สิงหาคม 2564 04.30-05.30 น. ผู้ป่วยไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำม่วง พร้อมด้วยภรรยา เพื่อนำของมาขายที่ร้าน
05.30-09.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับจากตลาด ขายอาหารที่บ้านซึ่งเป็นร้านขายของชำ และเตรียมหม้อก๋วยเตี๋ยวไว้สำหรับขายในช่วงกลางวัน
09.00 - 12.00 น. ผู้ป่วยไปกรีดยางที่สวนหลังบ้านกับภรรยา โดยมีลูกสาวเป็นผู้ดูแลร้านและขายของให้
16.00 - 19.00 น. ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านขายกับข้าวในช่วงเย็น หลังจากนั้นจึงกลับไปนอนที่บ้านสวนพร้อมกับภรรยา
1 กันยายน 2564 04.30-05.30 น. ผู้ป่วยไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำม่วง พร้อมด้วยลูกสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7090) เพื่อนำของมาขายที่ร้าน
05.30-09.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับจากตลาด ขายอาหารที่บ้านและเตรียมหม้อก๋วยเตี๋ยวไว้สำหรับขายในช่วงกลางวัน
09.00 - 12.00 น. ผู้ป่วยไปกรีดยางที่สวนหลังบ้านกับภรรยา โดยมีลูกสาวเป็นผู้ดูแลร้าน
16.00 - 19.00 น. ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านขายกับข้าวในช่วงเย็น หลังจากนั้นจึงกลับไปนอนที่บ้านสวนพร้อมกับภรรยา
2 กันยายน 2564 04.30-05.30 น. ผู้ป่วยไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำม่วง พร้อมด้วยลูกสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7090) เพื่อนำของมาขายที่ร้าน
05.30-09.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับจากตลาด ขายอาหารที่บ้านและเตรียมหม้อก๋วยเตี๋ยวไว้สำหรับขายในช่วงกลางวัน
09.00 - 12.00 น. ผู้ป่วยไปกรีดยางที่สวนหลังบ้านกับภรรยา โดยมีลูกสาวเป็นผู้ดูแลร้าน เริ่มป่วย ด้วยอาการ ไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก
13.00 - 14.00 น. ผู้ป่วยไปซื้อรำข้าวสำหรับเลี้ยงหมู ที่ร้านไทยเจริญ และเดินทางกลับไปบ้านสวน
16.00 - 19.00 น. ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านขายกับข้าวในช่วงเย็น หลังจากนั้นจึงกลับไปนอนที่บ้านสวนพร้อมกับภรรยา
3 กันยายน 2564 04.30-05.30 น. ผู้ป่วยไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำม่วง พร้อมด้วยภรรยา
05.30-09.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับจากตลาด ขายอาหารที่บ้านและเตรียมหม้อก๋วยเตี๋ยวไว้สำหรับขายในช่วงกลางวัน
09.00 - 12.00 น. ผู้ป่วยไปกรีดยางที่สวนหลังบ้านกับภรรยา โดยมีลูกสาวเป็นผู้ดูแลร้าน
13.00 - 16.00 น. ผู้ป่วยกลับไปกรีดยางที่สวนและเลี้ยงหมู แล้วจึงกลับมาช่วยภรรยาขายกับข้าวในช่วงเย็น
16.00 - 19.00 น. ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านขายกับข้าวในช่วงเย็น หลังจากนั้นจึงกลับไปนอนที่บ้านสวนพร้อมกับภรรยา
4 กันยายน 2564 04.30-05.30 น. ผู้ป่วยไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำม่วง พร้อมด้วยภรรยา
05.30-09.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับจากตลาด ขายอาหารที่บ้านและเตรียมหม้อก๋วยเตี๋ยวไว้สำหรับขายในช่วงกลางวัน ทราบผลการตรวจ ATK ของภรรยาเป็นบวก จึงปิดร้านและกักตัว
09.00-12.00 น. ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน ทีม SRRT โรงพยาบาลคำม่วงลงพื้นที่ดำเนินการสอบสวนโรค และ ตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจ ATK ผลเป็นบวก จึงนัดหมายเข้ารับการตรวจด้วย วิธี RT-PCR
13.00-13.30 น. ผู้ป่วยและภรรยาเดินทางไปรับการตรวจ RT-PCR ที่จุดตรวจ สสอ.คำม่วง ตรวจเสร็จเดินทางกลับมากักตัวที่บ้าน พร้อมด้วย ภรรยา แม่ และลูกสาวอีก 2 คน
5 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลตรวจ พบเชื้อ SAR-CoV-2
6 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคำม่วง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น