Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7081 | รายที่ 7084 | รายที่ 7085 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7084 ห้วยเม็ก

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 35 ปี - เดือน ภูมิลำเนาอำเภอห้วยเม็ก ประกอบอาชีพ งานเหมาก่อสร้าง อำเภอ/เขตสูงเนิน จ.นครราชสีมา จังหวัด กาฬสินธุ์ เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
ด้วยอาการ : ไอ น้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ขอกลับมารักษาตามภูมิลำเนา
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
06 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
04 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.มหาราชนครราชสีมา
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว รพ.ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
06 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น