Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7088 | รายที่ 7089 | รายที่ 7090 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7089 คำม่วง

เพศ หญิง อายุ 52 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 31 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูกและปวดตามร่างกาย
โรคประจำตัว : ภูมิแพ้
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ มีประวัติไปสถานที่เสี่ยง(ตลาดสดเทศบาลคำม่วง) , มีประวัติไปรับการรักษาตามนัดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และมีลูกสาว(ผู้สัมผัสร่วมบ้าน)มีประวัติป่วย Covid-19 รักษาที่โรงพยาบาลคำม่วง แพทย์จำหน่ายกลับบ้าน เมื่อวันที่ 26 ก.ค.64 และกักตัวต่อจนครบ 14 วันในวันที่ 8 ส.ค.64


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23-25 สิงหาคม 2564 04.30 - 05.30 น. ผู้ป่วยไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำม่วง พร้อมกับสามี (ผู้ป่วยยืนยันรายที่7080) โดยรถจักรยานยนต์ เพื่อนำของมาขายที่ร้าน
05.30 - 07.30 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับจากตลาด ทำกับข้าวและขายของที่ร้าน
08.00 - 12.00 น. ผู้ป่วยไปกรีดยางพาราที่สวนหลังบ้าน โดยให้ลูกสาว (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 733 และ 7090) เป็นผู้ขายของให้
12.00 - 13.00 น. ผู้ป่วยกลับมาบ้านเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. ผู้ป่วยกลับไปกรีดยางพาราที่สวน และ เลี้ยงหมู
15.00 - 19.00 น. ผู้ป่วยกลับมาบ้านเพื่อทำอาหารไว้ขายในช่วงเย็น หลังขายของเสร็จจะกลับไปนอนที่บ้านสวนพร้อมกับสามี
26 สิงหาคม 2564 04.30 - 05.30 น. ผู้ป่วยไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำม่วง พร้อมกับสามี เพื่อนำของมาขายที่ร้าน
05.30 - 07.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับจากตลาด ทำกับข้าวไว้ให้สามีและลูกสาวเป็นผู้ขายแทนเนื่องจากผู้ป่วยมีนัดติดตามอาการหลังการผ่าไซนัส ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
08.00 - .09.30 น. ผู้ป่วยและลูกสาว(ผู้ป่วยยืนยัน รายที่7090) เดินทางไปที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยรถเหมา เพื่อไปรักษาตามนัด ที่แผนก หู คอ จมูก
09.30 - .12.00 น. ผู้ป่วยและลูกสาวนั่งรอตรวจที่แผนก หู คอ จมูก
12.00 - .13.00 น. ผู้ป่วยและลูกสาวไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านข้าวขาหมู ตรงข้ามโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
13.00 - .15.00 น. ผู้ป่วยและลูกสาวนั่งรอตรวจที่แผนก หู คอ จมูก
15.00 - .17.00 น. ผู้ป่วยและลูกสาวเดินทางกลับบ้านที่อำเภอคำม่วง
17.00 - .18.00 น. ผู้ป่วยรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวและหลานสาว (ผู้ป่วยยืนยันรายที่7095) และเดินทางไปนอนที่บ้านสวน
27-30 สิงหาคม 2564 04.30 - 05.30 น. ผู้ป่วยไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำม่วง พร้อมกับสามี โดยรถจักรยานยนต์ เพื่อนำของมาขายที่ร้าน
05.30 - 07.30 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับจากตลาด ทำกับข้าวและขายของที่ร้าน
08.00 - 12.00 น. ผู้ป่วยไปกรีดยางพาราที่สวนหลังบ้าน โดยให้ลูกสาวเป็นผู้ขายของให้
12.00 - 13.00 น. ผู้ป่วยกลับมาบ้านเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. ผู้ป่วยกลับไปกรีดยางพาราที่สวน และ เลี้ยงหมู
15.00 - 19.00 น. ผู้ป่วยกลับมาบ้านเพื่อทำอาหารไว้ขายในช่วงเย็น หลังขายของเสร็จจะกลับไปนอนที่บ้านสวนพร้อมกับสามี
31 สิงหาคม 2564 04.30 - 05.30 น. ผู้ป่วยไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำม่วง พร้อมกับสามี โดยรถจักรยานยนต์ เพื่อนำของมาขายที่ร้าน
05.30 - 07.30 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับจากตลาด ทำกับข้าวและขายของที่ร้าน เริ่มป่วย ด้วยอาการเจ็บคอ มีไข้ มีน้ำมูก และปวดเมื่อยตามร่างกาย
08.00 - 12.00 น. ผู้ป่วยไปกรีดยางพาราที่สวนหลังบ้าน โดยให้ลูกสาวเป็นผู้ขายของให้
13.00 - 15.00 น. ผู้ป่วยพักอยู่ที่บ้านเนื่องจากมีอาการไม่สบาย และรู้สึกเหนื่อยเพลีย ขายของช่วยลูกสาวที่ร้านบ้างบางครั้ง
15.00 - 19.00 น. ผู้ป่วยกลับมาบ้านเพื่อทำอาหารไว้ขายในช่วงเย็น หลังขายของเสร็จจะกลับไปนอนที่บ้านสวนพร้อมกับสามี
1-2 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ที่บ้าน เนื่องจากมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลีย ไม่ได้ไปตลาด ให้ลูกสาวและพ่อไปแทน ในช่วงเย็นก็จะกลับบ้านไปนอนที่บ้านสวนตามปกติ
3 กันยายน 2564 04.30 - 05.30 น. ผู้ป่วยไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำม่วง พร้อมกับสามี โดยรถจักรยานยนต์ เพื่อนำของมาขายที่ร้าน อาการดีขึ้น ไม่มีไข้
05.30 - 07.30 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับจากตลาด ทำกับข้าวและขายของที่ร้าน
08.00 - 12.00 น. ผู้ป่วยไปกรีดยางพาราที่สวนหลังบ้าน โดยให้ลูกสาวเป็นผู้ขายของให้
15.00 - 19.00 น. ผู้ป่วยกลับมาบ้านเพื่อทำอาหารไว้ขายในช่วงเย็น หลังขายของเสร็จจะกลับไปนอนที่บ้านสวนพร้อมกับสามี
4 กันยายน2564 04.30 - 05.30 น. ผู้ป่วยไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำม่วง พร้อมกับสามี โดยรถจักรยานยนต์ เพื่อนำของมาขายที่ร้าน อาการดีขึ้น ไม่มีไข้
05.30 - 07.30 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับจากตลาด ทำกับข้าวและเตรียมขายของที่ร้าน
08.30 - 09.00 น. ผู้ป่วยตรวจ Covid-19 ด้วยตนเอง โดยใช้ชุดตรวจ ATK ผลเป็นบวก จึงได้แจ้ง อสม.ในพื้นที่ เพื่อรายงานเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ทราบ
09.00 - 12.00 น. ผู้ป่วยปิดร้านและกักตัวเองอยู่ที่บ้าน พร้อมกับ สามี แม่ และลูกสาวอีก 2 คน ทีม SRRT โรงพยาบาลคำม่วงลงพื้นที่ดำเนินการสอบสวนโรค และนัดหมายเข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR
13.00 - 13.30 น. ผู้ป่วยและสามี เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อ ด้วยวิธี RT-PCR ที่ จุดตรวจสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง โดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว ตรวจเสร็จกลับไปกักตัวที่บ้าน
5 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์รายงานผลตรวจ พบเชื้อ SAR-CoV-2
6 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคำม่วง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น