Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7089 | รายที่ 7090 | รายที่ 7091 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7090 คำม่วง

เพศ หญิง อายุ 30 ปี 7 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง อาชีพ ครูอัตราจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดตามร่างกาย
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง 14 วันก่อนป่วย มีประวัติพาแม่(ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7089)ไปรับการตรวจตามนัดที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่น ตลาดสดอำเภอสมเด็จและตลาดสดเทศบาลตำบลคำม่วง น้องสาวมีประวัติ ป่วย Covid-19 รักษาที่ รพ.คำม่วง วันที่ 14-26 ก.ค.64 กักตัวต่ออีก 14 วันครบในวันที่ 8 ส.ค.64


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23-25 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่บ้าน เปิดร้านขายของชำที่บ้าน
26 สิงหาคม 2564 08.00-09.30 น. ผู้ป่วยพาแม่ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7089) เดินทางไปตรวจรักษาตามนัดที่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยรถจ้างเหมา
09.30 - 12.00 น. ผู้ป่วยและแม่นั่งรอตรวจที่ แผนก หู คอ จมูก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
12.00 - 13.00 น. ผู้ป่วยและแม่ไปรับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหาร(ร้านข้าวขาหมู)ตรงข้ามโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
13.00 - 15.00 น. ผู้ป่วยและแม่นั่งรอตรวจที่ แผนก หูคอ จมูก
15.00 น. - 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านที่อำเภอคำม่วง
17.00 - 20.00 น. ผู้ป่วยขายของที่ร้านตามปกติ รับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว และหลานสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7095)
27-28 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่บ้าน เปิดร้านขายของชำที่บ้าน
29 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยไปขึ้นเวรศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่โรงเรียนบ้านโจดนาตาล
30 สิงหาคม 2564 08.00 - 10.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปติดต่อราชการที่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 อำเภอห้วยผึ้ง ใช้เวลาประมาน 10 นาที สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
10.00 - 11.00 น. ผู้ป่วยไปซื้อของที่ตลาดสดอำเภอสมเด็จ สวมหน้ากาอนามัยตลอดเวลา
11.00 - 12.00 น. ผู้ป่วยแวะเที่ยวที่ภูพานเม้าเทนส์วิว และเดินทางกลับบ้านที่อำเภอคำม่วง
ช่วงบ่าย ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ที่บ้าน ขายของช่วยครอบครัว
31 สิงหาคม 2564 08.00 - 12.00 น. ผู้ป่วยไปทำงานที่โรงเรียนบ้านหนองสระพัง เพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้แก่นักเรียน
ช่วงบ่าย ผู้ป่วยอยู่พักอาศัยอยู่ที่บ้าน ขายของช่วยครอบครัว
1 กันยายน 2564 04.30 - 05.30 น. ผู้ป่วยไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำม่วงกับพ่อ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7080) เพื่อซื้อของมาขายที่ร้าน
ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่พักอาศัยอยู่ที่บ้าน ขายของช่วยครอบครัว
2 กันยายน 2564 04.30 - 05.30 น. ผู้ป่วยไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำม่วงกับพ่อ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7080) เพื่อซื้อของมาขายที่ร้าน
08.00 - 12.00 น. ผู้ป่วยไปทำงานที่โรงเรียนบ้านหนองสระพังเพื่อเตรียมการประชุม
3 กันยายน 2564 08.00 - 14.00 น. ผู้ป่วยไปทำงานที่โรงเรียนบ้านหนองสระพัง เพื่อเตรียมอาหารกลางวันให้คณะผู้บริหารที่มาเข้าร่วมประชุม
15.00 - 17.00 น. ผู้ป่วยไปขึ้นเวรศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่โรงเรียนบ้านโจดนาตาล เริ่มมีอาการไข้ จึงได้ให้เพื่อนร่วมงานไปซื้อชุดตรวจ ATK มาให้
4 กันยายน 2564 08.30 - 09.00 น. ผู้ป่วยตรวจ Covid-19 ด้วยตนเอง โดยใช้ชุดตรวจ ATK ผลเป็นบวก
09.00 - 12.00 น. ผู้ป่วยกักตัวอยู่ที่บ้าน พร้อมด้วย พ่อ แม่ ยาย และพี่สาว ทีม SRRT โรงพยาบาลคำม่วง ลงพื้นที่สอบสวนโรคและนัดหมายเข้ารับการตรวจ RT-PCR
13.00 - 13.30 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจ RT-PCR ที่จุดตรวจ สสอ.คำม่วง ตรวจเสร็จเดินทางกลับไปกักตัวต่อที่บ้าน
5 กันยายน 2564 08.30 - 09.00 น. ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบเชื้อ SAR-CoV-2
6 กันยายน 2564 08.30 - 09.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคำม่วง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น