Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7094 | รายที่ 7095 | รายที่ 7096 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7095 คำม่วง

เพศ หญิง อายุ 5 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง อาชีพ เด็กในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7080 7089 7090


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22 - 23 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยไปเล่นกับญาติ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7090) ที่ร้านขายของชำ ในช่วงเย็นกลับไปนอนที่บ้าน
24 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
25 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยไปเล่นกับญาติที่ร้านขายของชำ ในช่วงเย็นกลับไปนอนที่บ้าน
26 สิงหาคม 2564 ช่วงกลางวัน ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ที่บ้าน
ช่วงเย็น ผู้ป่วยไปหาญาติที่ร้านขายของชำ รับประทานอาหารร่วมกันและนอนด้วยกันกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7090
27 สิงหาคม 2564 ช่วงกลางวัน ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ที่บ้าน มีเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านมาเล่นด้วย
28 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
29 สิงหาคม 2564 - 3 กันยายน 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ที่บ้าน
ช่วงบ่าย ผู้ป่วยไปหาญาติที่ร้านขายของชำ ในช่วงกลางคืน เริ่มป่วยด้วยอาการ ไข้ มีน้ำมูก
4 กันยายน 2564 07.00 - 09.00 น. ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ที่บ้าน ทราบผลการตรวจ ATK ของญาติที่ร้านขายของชำ ผลเป็นบวก
09.00 - 12.00 น. ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน ทีม SRRT โรงพยาบาลคำม่วง ได้ลงพื้นที่ดำเนินการสอบสวนโรคและนัดหมายเข้ารับการตรวจ ด้วยวิธี RT-PCR
13.00 - 13.30 ผู้ป่วยเดินทางมารับการตรวจ RT-PCR ที่จุดตรวจ สสอ.คำม่วง ตรวจเสร็จเดินทางกลับไปกักตัวที่บ้าน
5 กันยายน 2564 07.00 - 09.00 น. ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลตรวจ พบเชื้อ SAR-CoV-2
6 กันยายน 2564 07.00 - 09.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคำม่วง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น