Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7095 | รายที่ 7096 | รายที่ 7097 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7096 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23-31 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
01 กันยายน 2564 08.00 - 12.00 น. - เดินทางไป รพ.สมเด็จ เพื่อฝากครรภ์ตามนัดที่ PCU
01 กันยายน 2564 12.00 - 24.00 น. - เดินทางกลับบ้านพัก ไม่ได้ไปไหน
02-03 กันยายน 2564 08.00 - 24.00 น. - อาศัยอยู่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
04 กันยายน 2564 09.30 - 12.00 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ตามนัด เพื่อผ่าคลอด ที่ รพ.สมเด็จ (รอผล)
04 กันยายน 2564 12.00 - 24.00 น. - เดินทางกลับบ้านพัก ไม่ได้ไปไหน
05 กันยายน 2564 09.00 - 00.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARs-CoV-2)
05 กันยายน 2564 11.00 - 00.00 น. - เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น