Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7099 | รายที่ 7100 | รายที่ 7101 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7100 สามชัย

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอมีเสมหะ เจ็บคอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง HRC สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (ภรรยา)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21 - 27 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -อาศัยอยู่ที่บ้านป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมลูก 2 คน
28 สิงหาคม 2564 13.00 น. เป็นต้นไป -เดินทางพร้อมลูก 2 คน ถึงบ้านโคกกลาง ม.7 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ คนในครอบครัว 3 คน รวม 5 คน
29 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -อาศัยอยู่ที่บ้านโคกกลาง ม.7 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคนในครอบครัว 5 คน
30 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -อาศัยอยู่ที่บ้านป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมลูก 2 คน
- ภรรยาเดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรอง ณ โรงพยาบาลวังสามหมอ ด้วยวิธี ATK ผลตรวจพบเชื้อ PCR ซ้ำ รอผล
31 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า-14.00 น. -อาศัยอยู่ที่บ้านป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมลูก 2 คน
-โรงพยาบาลวังสามหมอ แจ้งผลตรวจของภรรยา ผลพบเชื้อ
14.00-16.00 น. -เดินทางกลับบ้านรับภรรยาไปส่งที่โรงพยาบาลวังสามหมอ เพื่อเข้ารับการรักษา โดยให้ภรรยานั่งด้านหน้าข้างคนขับ (สวมหน้ากากอนามัย)
16.00-17.30 น. -เดินทางไปรับลูกที่บ้านป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
17.30-20.00 น. -เดินทางกลับบ้านโคกกลาง ม.7 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
20.00 น. เป็นต้นไป -อาศัยอยู่ที่บ้านโคกกลาง ม.7 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ คนในครอบครัว 2 คน (พ่อและแม่ของภรรยา) ผู้ป่วยและลูก 2 คนแยกกักตัว และใช้ห้องน้ำแยกจากคนในครอบครัว
1 กันยายน 2564 09.00-12.00 น. -เดินทางพร้อมคนในครอบครัวเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสามชัยด้วยวิธี Antigen test kit ผลตรวจไม่พบเชื้อ
12.00 น. เป็นต้นไป -อาศัยอยู่ที่บ้านโคกกลาง ม.7 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ คนในครอบครัว 2 คน (พ่อและแม่ของภรรยา) ผู้ป่วยและลูก 2 คนแยกกักตัว และใช้ห้องน้ำแยกจากคนในครอบครัว
2-4 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -อาศัยอยู่ที่บ้านโคกกลาง ม.7 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ กักตัวแยกพร้อมลูก 2 คน
5 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -อาศัยอยู่ที่บ้านโคกกลาง ม.7 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
-เริ่มมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ จึงให้ลูกแยกอยู่กับยาย
6 กันยายน 2564 08.00-08.10 น. -เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ณ โรงพยาบาลสามชัย
08.10 น. เป็นต้นไป -อาศัยอยู่ที่บ้านโคกกลาง ม.7 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ กักตัวแยกจากคนในครอบครัว
7 กันยายน 2564 10.00 น. -เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสามชัย แจ้งผล “พบเชื้อโควิด-19”
15.00 น. - โรงพยาบาลสามชัยออกรับเข้ามารักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น